Стратегічна ціль повоєнного відновлення та роль ОВД, СЕО у відновленні екологічного балансу в довкіллі

Відновлення інфраструктури України в теперішніх реаліях має відбуватися із забезпеченням максимального балансу економічних, соціальних і екологічних інтересів. Процедура оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки є тим інструментом, що дозволяє віднайти цей баланс. Читати далі

Про видачу висновків з оцінки впливу на довкілля

Протягом вересня місяця департаментом екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» видано 8 процедур з оцінки впливу на довкілля зокрема: Читати далі

Проходження стратегічної екологічної оцінки

Стратегічна екологічна оцінка є процедурою, яка дає можливість визначити та оцінити наслідки виконання документів державного планування для довкілля, здоров’я населення і розробити заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення цих наслідків. Також під час проходження процедури СЕО розглядаються альтернативні варіанти використання територій та ведення діяльності. Читати далі

Визначення необхідності проходження процедури з оцінки впливу на довкілля для суб’єктів господарювання

Перед початком проведення планованої діяльності суб’єкту господарювання потрібно визначити необхідність проведення процедури з оцінки впливу на довкілля керуючись законодавчими документами, а саме: Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля», «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» та «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля». Читати далі

Відбулася онлайн конференція з питань розробки програми Державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки

Відбулась онлайн конференція з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України з питань розробки програми Державного моніторингу у галузі охорони атмосферного повітря на 2021-2025 роки Львівської зони (далі – Програма). Читати далі

Реєстр місць видалення відходів та об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів» та від 31.08.1998 №1360 «Про затвердження Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів» департаментом екології та природних ресурсів облдержадміністрації ведуться реєстри місць видалення відходів (МВВ),  та об’єктів утворення відходів (ОУВ) та об’єктів оброблення та утилізації відходів (ООУВ). З даними реєстрами можна ознайомитись за посиланнями: https://cutt.ly/reestrMVV та https://cutt.ly/reestrOUVtaOOUV. Читати далі