Мінерально – сировинна база Львівської області

      На території області обліковується 593 родовища з 33 видів різноманітних корисних копалин, з яких 243 родовища експлуатується.
     Мінерально-сировинна база області на 37,78 % складається з паливно-енергетичної сировини (нафта, газ вільний, газ розчинений, конденсат, кам’яне вугілля, метан вугільних родовищ, торф), друге місце посідає сировина для виробництва будівельних матеріалів (36,2%), далі йдуть прісні мінеральні підземні води (21,09%), гірничохімічні корисні копалини складають 3,69%, розсіяні елементи – 0,88%, решта – гірничорудні та нерудні корисні копалини – по 0,17%.
     Горючі корисні копалини. До горючих корисних копали в межах області належать: газ вільний, газ розчинений, газ вугільних родовищ та супутніх пластів, нафта, конденсат у газі вільному, вугілля кам’яне, торф.
    На території області знаходиться всього 74 родовищ газу (вільний, розчинений, газова шапка) 37 з них розробляються. Балансові запаси всіх родовищ газу складають 70872 млн. м3 газу, а балансові запаси родовищ, що розробляються ¬- 60887 млн. м3 газу.
    Газ вугільних родовищ та супутніх пластів можна видобувати в межах 4 родовищ, але на даний момент розробляється 1. Балансові запаси цих родовищ складають 5815,6 млн. м3 газу, а балансові запаси родовищ, що розробляються ¬– 335,8 млн. м3 газу.
    Загальна кількість родовищ нафти в області складає 22 родовища, з них у розробці знаходиться 13. Балансові запаси по всіх родовищах складають 10170 тис. т нафти, а балансові запаси родовищ, що розробляються – 8140 тис. т нафти.
    В області налічується 11 родовищ з яких видобувається газовий конденсат, з них 9 родовищ розробляються. Загальні балансові записи конденсату становлять 717 тис. т, проте балансові запаси родовищ, що розробляються – 267 тис. т конденсату.
    В області налічується 25 продуктивних площ для видобування вугілля кам’яного, у розробці на даний момент перебуває лише 9 площ. Загальні балансові запаси вугілля кам’яного становлять 1 025 752 тис. т, а балансові запаси родовищ, що розробляються – 305323 тис. т вугілля кам’яного.
      Всього налічується 75 родовищ торфу по всій області, з них 5 періодично розробляються. Загальні балансові запаси торфу становлять 215 636 тис. т, а балансові запаси родовищ, що розробляються – 8735 тис. т торфу.
     Металічні корисні копалини. До металічних корисних копалин в межах області належать поклади германію. В області є 5 родовищ германію, з них розробляється одне. Загальні балансові запаси германію (А+В+С1) становлять 1043,93 тис. т, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 240,2 тис. т.
    Неметалічні корисні копалини. До неметалічних корисних копалин в межах області належать: гірничохімічні корисні копалини (сіль кухонна, сіль калійна, сіль магнієва, сировина карбонатна для цукрової промисловості, сірка); гірничорудні корисні копалини (озокерит); нерудні корисні копалини для металургії (пісок формувальний); будівельні корисні копалини (сировина цементна, вапняк для випалювання на вапно, гіпс та ангідрит, крейда будівельна, сировина скляна, пісок будівельний, пісок для пісочниць локомотивів, сировина для закладання виїмкового простору, суміш піщано-гравійна, камінь облицювальний, камінь будівельний, камінь пиляльний, сировина керамзитова, сланці мені літові, сировина цегельно-черепична).
    Гірничохімічні корисні копалини. Всього налічується 1 родовище сировини карбонатної для цукрової промисловості на всій території області яке не розробляється. Загальні балансові запаси сировини карбонатної для цукрової промисловості (А+В+С1) становлять 14 853 тис. т.
     Сіль калійну видобувають на 9 родовищах, з них у розробці знаходиться 1. Балансові запаси всіх родовищ солі калійної (А+В+С1) складають 1789843 тис. т, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 698861 тис. т солі калійної.
    Всього налічується 3 родовища солі кухонної по всій області, з них 1 знаходиться в розробці.          Загальні балансові запаси солі кухонної становлять 302385,0 тис. т, а балансові запаси родовищ, що розробляються – 248695,0 тис. т солі кухонної.
     На території області є 1 родовище солі магнієвої,  яке й знаходиться в розробці. Загальні балансові запаси солі магнієвої (А+В+С1) становлять 698 861,0 тис. т.
    Всього в межах області нараховується 7 родовищ в яких видобувають сірку, з них у розробці знаходиться 1. Балансові запаси всіх родовищ сірки (А+В+С1) складають 281359,0 тис. т, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 123,2 тис. т сірки.
    Гірничорудні корисні копалини в межах області представлені родовищем озокериту, яке, на даний час, не розробляється. Загальні балансові запаси родовища озокериту складають 113 679 тонн.
    Нерудні корисні копалини для металургії в межах області представлені родовищем піску формувального, яке, на даний час, не розробляється. Загальні балансові запаси родовища піску формувального (А+В+С1) складають 5 735 тонн.
    Будівельні корисні копалини. Всього налічується 5 родовищ сировини цементної по всій області, з них 4 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси сировини цементної (А+В+С1) становлять 304547,68 тис. т, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 228838,68 тис. т сировини цементної.
     Всього в межах області нараховується 12 родовищ в яких видобувають сировину карбонатну для виробництва вапна, з них у розробці знаходиться 6. Балансові запаси всіх родовищ (А+В+С1) складають 49434,7 тис. т, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 13703,7 тис. т
     Всього налічується 2 родовищ гіпсу та ангідриту по всій області, з них 1 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси гіпсу та ангідриту (А+В+С1) становлять 6653,5 тис. т, а балансові запаси родовищ(А+В+С1), що розробляються – 5925,5 тис. т гіпсу та ангідриту.
     В межах області нараховується 1 родовище крейди будівельної яке на даний момент не розробляється. Балансові запаси родовища крейди будівельної складають 450 тис. т.
    Всього налічується 4 родовищ сировини скляної по всій області, з них 2 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси сировини скляної (А+В+С1) становлять 30700,76 тис. т, а балансові запаси родовищ(А+В+С1), що розробляються – 9751,43 тис. т сировини скляної.
     Всього в межах області нараховується 49 родовищ в яких видобувають пісок будівельний, з них у розробці знаходиться 22. Балансові запаси всіх родовищ піску будівельного (А+В+С1) складають 138514,9 тис. м3, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 91122,7 тис. м3 піску будівельного.
    Всього в межах області нараховується 1 родовище піску для пісочниць локомотивів, яке на даний момент не розробляється. Балансові запаси родовища піску для пісочниць локомотивів (А+В+С1) складають 1125 тис. м3.
     Всього в межах області нараховується 2 родовище сировини для планування територій та рекультивації, які на даний момент розробляються. Балансові запаси родовища сировини (А+В+С1) складають 2217 тис. м3.
     Всього налічується 18 родовищ суміші піщано-гравійної по всій області, з них 8 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси суміші піщано-гравійної (А+В+С1) становлять 78760,21 тис. м3, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 12376,21 тис. м3 суміші піщано-гравійної.
     Всього в межах області нараховується 2 родовище каміння облицювального, які на даний момент не розробляються. Балансові запаси родовищ каміння облицювального (А+В+С1) складають 550 тис. м3.
     Всього налічується 13 родовищ каміння будівельного по всій області, з них 5 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси каміння будівельного (А+В+С1) становлять 49426,39 тис. м3, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються – 10732,39 тис. м3 каміння будівельного.
     Всього в межах області нараховується 1 родовище каміння пиляльного яке на даний момент не розробляється. Балансові запаси родовища каміння пиляльного (А+В+С1) складають 875 тис. м3.
     Всього налічується 4 родовищ сировини керамзитової по всій області, з них 2 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси сировини керамзитової (А+В+С1) становлять 8941,9 тис. м3, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються ¬– 908,6 тис. м3 сировини керамзитової.
     Налічується 1 родовище сланців менілітових яке на даний момент не розробляється. Балансові запаси родовища сланців менілітових (А+В+С1) складають 3759 тис. т.
     Всього налічується 99 родовищ сировини цегельно-черепичної, з них 28 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси сировини цегельно-черепичної (А+В+С1) становлять 135438,52 тис. м3, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються ¬– 27884,71 тис. м3 сировини цегельно-черепичної.
     Підземні води. До підземних вод в межах області належать: води питні та технічні, води мінеральні, води промислові.
    Всього налічується 98 родовищ вод питних та технічних по всій області, з них 65 знаходиться у розробці. Загальні балансові запаси вод питних та технічних (А+В+С1) становлять 1284,402 тис. м3/добу, а балансові запаси ділянок (А+В+С1), що розробляються ¬– 838,478 тис. м3/добу вод питних та технічних.
    Всього в межах області нараховується 40 ділянки в яких видобувають води мінеральні, з них у розробці знаходиться 17. Балансові запаси всіх родовищ вод мінеральних (А+В+С1) складають 1808,90 тис. м3/добу, а балансові запаси родовищ (А+В+С1), що розробляються ¬– 1000,30 тис. м3/добу вод мінеральних.
     Всього в межах області нараховується 1 родовище промислових вод яке на даний момент розробляється. Балансові запаси родовища промислових вод складають 15 тис. м3/добу.
     Лікувальні грязі (полоїди).  До лікувальних грязей в межах області належать поклади мінеральних грязей та мулів. В області є 1 родовище мінеральних грязей та мулів яке на даний момент розробляється. Балансові запаси родовища мінеральних грязей та мулів складають 204,5 тис. м3.

    Категорія А — запаси, які розвідано детально, що забезпечує повне виявлення умов залягання, форми і будови тіл корисної копалини, а також її якості і технологічних властивостей.
    Категорія В — запаси, розвідані і вивчені детально, що забезпечує з’ясування основних особливостей умов залягання, форми і характеру будови тіл корисної копалини, а також її якості й основних технологічних властивостей.
    Категорія C1 — запаси, розвідані і вивчені детально, що забезпечує з’ясування загальних умов залягання, форми і будови тіл корисної копалини, а також його якості і технологічних властивостей.