Проходження стратегічної екологічної оцінки

Стратегічна екологічна оцінка є процедурою, яка дає можливість визначити та оцінити наслідки виконання документів державного планування для довкілля, здоров’я населення і розробити заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення цих наслідків. Також під час проходження процедури СЕО розглядаються альтернативні варіанти використання територій та ведення діяльності.

Процедура СЕО передбачає громадські обговорення на різному етапі розроблення документа державного планування, що дає можливість врахування інтересів громадськості.

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» регулює відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки проектів документів державного планування та доповнює процедури розроблення і затвердження документів державного планування в частині забезпечення їх стратегічної екологічної оцінки.

Метою CEO є сприяння сталому розвитку шляхом забезпечення охорони довкілля, безпечності життєдіяльності людей та їх здоров’я, та інтегрування екологічних вимог при підготовці та затвердженні документів державного планування.

Стратегічна екологічна оцінка включає:
 визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки,
 розроблення звіту про стратегічну екологічну оцінку,
 проведення громадського обговорення та консультацій (за потреби – транскордонних консультацій),
 врахування звіту про стратегічну екологічну оцінку, результатів громадського обговорення та консультацій у документі державного планування,
 інформування про затвердження документа державного планування.

Дія цього Закону не поширюється на:
1) документи державного планування, що стосуються виключно національної оборони або дій у разі надзвичайних ситуацій;
2) бюджети, бюджетні програми та фінансові плани.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь