Визначення необхідності проходження процедури з оцінки впливу на довкілля для суб’єктів господарювання

Перед початком проведення планованої діяльності суб’єкту господарювання потрібно визначити необхідність проведення процедури з оцінки впливу на довкілля керуючись законодавчими документами, а саме: Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», Постановами Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля», «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля» та «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, її розширення та зміни, які не підлягають оцінці впливу на довкілля».

Процедура оцінки впливу на довкілля (далі – ОВД) спрямована на попередження та запобігання шкоді довкіллю, забезпечення екологічної безпеки, охорони довкілля, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, у процесі прийняття рішень про провадження господарської діяльності, яка може мати значний вплив на довкілля, з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів.

Відповідно до частини першої ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі – Закон) здійснення оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності, визначеної частинами другою і третьою цієї статті. Така планована діяльність підлягає оцінці впливу на довкілля до прийняття рішення про провадження планованої діяльності.

Водночас, визначення необхідності здійснення оцінки впливу на довкілля для об’єктів та видів діяльності, має здійснюватися суб’єктом господарювання з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці на довкілля».

Назарій Сорока, начальник відділу оцінки впливу на довкілля зазначає, що чітке та доступне формулювання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та Постанови Кабінету Міністрів України дають змогу суб’єктам господарювання самостійно вирішувати чи потрібно їм проводити процедуру з оцінки впливу на довкілля.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь