Оприлюднено проєкт наказу Міндовкілля «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 09 березня 2006 року № 108»

У новій редакції викладено Інструкцію щодо оформлення документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців», затвердженої наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 09.03.2006 № 108.

Варто зазначити, що внесені зміни  встановлюють чіткі вимоги  до порядку оформлення та змісту документів для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин стаціонарними джерелами в атмосферне повітря.

Особливу увагу варто звернути на зміни  у підготовці публікацій в місцевих друкованих засобах масової інформації та інформування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на території яких розташований об’єкт та Міндовкілля, з метою розміщення на офіційних вебсайтах інформації про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди.

Отже, реалізація наказу дозволить скоротити обсяги документів для отримання дозволу на викиди та встановить чітку процедуру розгляду зауважень від громадськості та проведення публічних обговорень, що сприятиме поінформованості та участі громадськості у процесі прийняття управлінських рішень.

Зазначений проєкт наказу оприлюднено на офіційному вебсайті Міндовкілля за посиланням: http://surl.li/fwpci

Строк прийняття зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань становить один місяць з дня оприлюднення.

У разі наявності зауважень та пропозицій до проєкту вказаного документу просимо надсилати їх до Міндовкілля на адресу: вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, тел. (044) 206-31-00; факс: (044) 206-31-07, e-mail: info@mepr.gov.ua.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь