Повідомлення про наміри

ТОВ”Куйдич”, має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, яке знаходиться за адресою: Львівська обл., Самбірський рн, Ралівська ТГ, с. Чуква, вул. Виробнича , буд. 7

Відповідно до КВЕД, підприємство займається виробництвом інших метале/ вих баків, резервуарів і контейнерів. Перелік забруднюючих речовин, які вики/ даються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами: азоту оксид, оксид вуг/ лецю, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, бутилацетат, фор/ мальдегід, спирт бутиловий, ацетальдегід, толуол, етилацетат, заліза оксид, ман/ ган та його сполуки, хром шестивалентний тощо.

Як виявив розрахунок приземної концентрації забруднюючих речовин на існуючий стан, долі приземної концентрації по всіх ЗР на всіх розрахункових точках як на межі, так і за межами СЗЗ, не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосфер/ ного повітря. Житлові забудови в межах нормативної СЗЗ підприємства відсутні.

Зауваження та пропозиції надсилати протягом 30 календарних днів у Львівську обласну державну адміністрацію – Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою: 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь