Міндовкілля розробить галузеві Методичні рекомендації для підготовки звітів ОВД

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України розпочало процес розробки галузевих Методичних рекомендацій, які сприятимуть якісній підготовці звітів з оцінки впливу на довкілля.


На сьогодні вже підготовлено і представлено на розгляд громадськості проєкт документа за галузевим принципом, а саме: «Методичні рекомендації з підготовки звіту з ОВД для теплових електростанцій та інших потужностей для виробництва енергії тепловою потужністю 50 МВт і більше з використанням органічного палива».

Методичні рекомендації_до звіту з ОВД для ТЕС ТЕЦ_проект 020720

У Міндовкілля України зазначають, що вибір галузі для розробки документа не є випадковим, адже теплоелектростанції і теплоелектроцентралі генерують величезні обсяги викидів забруднюючих речовин та парникових газів в атмосферу, промислових відходів, скидів стічних вод у ріки, споживають значну кількість води, потребують відведення земель для складування золошлаків, що утворюються від спалювання палива тощо.
У проєкті Методичних рекомендацій запропоновано підхід до комплексної оцінки впливу на довкілля з урахуванням екологічних нормативів і стандартів, чинних на сьогодні.
Зокрема, викладено вимоги до обсягу екологічної інформації, достатнього для обґрунтованих рішень, а також комплекс кращих заходів і технологій, спрямованих на захист від забруднення довкілля і охорону здоров’я населення, раціональне використання водних ресурсів, безпечне управління відходами.
Міністерство пропонує усім заінтересованим особам уважно ознайомитися із проєктом Методичних рекомендацій.
Очікуємо на ваші пропозиції та зауваження до 14 серпня 2020 року на електронні адреси: Oksana.Abdulaieva@reforms.in.ua, oksasteppe@gmail.com
Нагадаємо, що процедура оцінки впливу на довкілля діє з 2017 року, та має проблемні питання, що стосуються забезпечення якості підготовки звітів ОВД і потребують нагального вирішення.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь