Цивілізаційні виклики відходам

Багаторічна сировинно-енергетична спеціалізація висунула Львівську область в число областей з найбільш високими абсолютними обсягами утворення та накопичення відходів. Тому різким є домінування відходів, що утворились при розробці родовищ. Значну частку загального обсягу складають також відходи хімічної переробки сировини, різноманітні за властивостями та за хімічною активністю. Сьогодні ж область не можна назвати промисловою, левова частина підприємств, що утворювали небезпечні відходи скоротили обсяги виробництва, збанкрутували або повністю змінили напрямки діяльності.

 

На сьогодні на території Львівської області всього налічується близько 370,3 млн. т., з них близько 370,0 млн. т. – гірничо-хімічні відходи. В більшості випадків їх основним фактором впливу на оточуюче середовище є забруднення території малопридатною пустою породою.

 

На гірничо-хімічних підприємствах Львівщини, які припинили виробничу діяльність, накопичено близько 90 млн. т. відходів збагачення сірчаної руди, 4 млн. т фосфогіпсу, 15 млн. т. хвостів збагачення калійної солі.

 

На території Червоноградського вугільного району накопичено близько 85 млн. м3 породних відвалів вугільних шахт, 14 млн. м3 крупних та 12 млн. м3 мілких фракцій хвостів збагачення. Найнебезпечнішими негативними наслідками накопичення відходів є забруднення земної поверхні важкими металами внаслідок розмиву та розвіювання порід шахтних відвалів, підсипки цими породами доріг та підтоплених ділянок, забруднення поверхневих і підземних вод кислими водами, які формуються в тілах відвалів та насипів, а також дренажними шахтними водами.

 

Водночас відходи гірничо-хімічних підприємств та вугільних шахт містять ресурсно-цінні компоненти та розглядаються як цінна вторинна сировина. Для вирішення проблеми їх використання проводяться наукові дослідження з розробки технології утилізації цих в різних галузях суспільного господарства.

 

В золошлаковідвалах Добротвірської ТЕС накопичено близько 10,0 млн. т. золи від спалювання вугілля. Добротвірська ТЕС входить до Переліку 100 найбільших забруднювачів України. Починаючи з 2006 року ВАТ «Миколаївцемет» розпочав використання золи Добротвірської ТЕС при виробництві цементу. Зважаючи на те, що зола може використовуватись як складник при будівництві автомобільних доріг науковцями Львівщини спільно з польськими вченими у 2007 році розпочаті роботи по використанню цих відходів в крупних масштабах при будівництві автомобільних доріг.

 

Велику групу відходів на Львівщині складають нафтошлами та гудрони. Кількість цих відходів становить близько 235,0 тис. т. Переробку нафтошламів здійснює декілька підприємств області. Це дозволило протягом останніх років переробити понад 5,0 тис. т. нафтошламів, що знаходились  в шламонакопичувачах АТ «Нафтопереробний комплекс – Галичина». 

 

Окрему групу найбільш високотоксичних відходів, що становлять підвищену небезпеку для здоров'я людини та навколишнього природного середовища, складають заборонені та непридатні до використання пестициди.

 

Основна кількість заборонених і непридатних до використання пестицидів накопичилася в області наприкінці 70-х – 80-х років ХХ ст., коли в сільському господарстві широко застосовувалися пестициди.

 

Протягом 2004-2009 років з Львівщини вивезено та знешкоджено понад 650 тонн непридатних пестицидів. Пестициди знешкоджувались за кошти обласного та Державного фондів ОНПС і Євросоюзу. Зокрема протягом  2008 – 2009 років в рамках проекту «Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг» Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна Інтеррег» проведено перезатарення та знешкодження 100,0 тонн непридатних пестицидів, що знаходились на території області в басейнах транскордонних рік Сан та Західний Буг.

 

З точки зору безпеки в поводженні, одним з найнебезпечнішим є протермінований окислювач ракетного палива типу «Меланж». Його кількість  налічується дещо більше 3,0 тис. тонн. Пробну кількість (215 т.) окислювача ракетного палива типу «Меланж» (м. Радехів) утилізовано в 2008 році.

 

До кінця 2009 року заплановане вивезення близько 100 т. непридатних до використання пестицидів з території Жовківського, Кам’яно-Бузького, Радехівського та Сокальського районів за кошти Обласного фонду ОНПС.  Залишкову кількість 520 т. непридатних пестицидів заплановано знешкодити до кінця 2010 року.

 

Ефективне вирішення комплексу питань поводження з небезпечними відходами закладено в Обласній програмі поводження з відходами на 2009-2015 роки, що введена в дію у квітні 2009 року. Програма  передбачає термінове знешкодження агресивних відходів і закладає комерційний підхід до утилізації відходів, що мають ресурсно-цінні компоненти.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь