Стан навколишнього природного середовища в Львівській області у 2008 році

В екологічному паспорті Львівської області за 2008 р. та в Регіональній доповіді про стан навколишнього природного середовища в 2008 р. викладено, на підставі статистичних та моніторингових даних, інформацію про якість природних ресурсів та причину і динаміку забруднення довкілля. Стан навколишнього природного середовища в Львівській області у 2008 році щодо забруднення природних ресурсів в основному залишився на рівні 2007 року. Але проявилися і характерні тенденції.

 

Атмосферне повітря

 

У 2008 р. в порівнянні з 2007 р. простежується збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел – на 15,925 тис. (14,4%) тонн, а по пересувних – зменшення викидів на 2,123 тис. тонн (1,5%).У

 

2008 р. збільшилися викиди від: ВАТ «Львіввугілля» (Сокальський район) – викид метану на 11 тис. тонн в зв’язку з високою дегазацією в проходженнях нових пластів по видобутку вугілля та аварійною ситуацією яка склалася по шахті «Степовій»; ВАТ «Добротвірська ТЕС» (Кам’янка-Бузький район) збільшились викиди на 6,5 тис. тонн в зв’язку з збільшенням виробництва електроенергії, а також фізично та морально зношеними установками пилогазоочистки; філії УМГ «Львівтрансгаз» (Кам’янка-Бузький, Сокальський, Перемишлянський райони) збільшились викиди на 1,3 тис. тонн в зв’язку з збільшенням закачки газу виробничими управліннями підземного зберігання та його транспортування.

 

В 2008 р. на ряді підприємств зменшилися  викиди забруднюючих речовин, а саме: по ВАТ «Миколаївцемент» (Миколаївський район) – на 500 тонн завдяки впровадження значних заходів по реконструкції та модернізації технологічного обладнання та установок ПГОУ; по ГПУ «Львівгазвидобування» (Дрогобицький, Стрийський,  райони) – на 1,1 тис. тонн завдяки зменшенню залпових викидів забруднюючих речовин; по м. Львову відбулося зменшення викидів в зв’язку з закриттям виробництв на ВАТ «Львівський мехсклозавод», ЗАТ “Львівський керамічний завод”, впровадження заходів на ВАТ «Іскра» (за кошти підприємства) – встановлення більш сучасних та енергоекономічних по природному газу печей варки скла, а також встановлення більш економічних котлів по ЛКП «Залізничнетеплоенерго»; по м. Червоноград зменшилися викиди забруднюючих речовин в зв’язку із закриттям ряду підприємств та скорочення виробництв; в Золочівському та Радехівському районах відбулося зменшення викидів забруднюючих речовин в зв’язку із скороченням виробництв цукрової галузі.

 

У звітному році значно покращилася діяльність щодо видачі дозволів на викиди в атмосферне повітря: 2006р. – 30 дозволів; 2007р. – 208 дозволів; 2008р. – 621 дозвіл. Але погоджений  з Мінприроди план переходу на нову форму дозволів на викиди в атмосферу в І півріччі 2009р. не виконується. Відстають 37 основних підприємств.

 

Водні ресурси

 

Питання стану поверхневих вод – є пріоритетним для екологів Львівщини. Загалом протягом 2008 року суб’єктами моніторингу довкілля у басейнах річок Дністер, Західного Бугу, Дніпра та Сяну було відібрано 605 проб, у яких проведено 11783 компонентовизначень. Відсоток проб з перевищенням ГДК від загальної кількості відібраних проб по області становить 11,6%. Зокрема, басейни р. Дністер – 12,8%; Західний Буг – 12,2%; Дніпро – 9,4%; Сян – 5,4%.

 

Основними забруднювачами поверхневих вод залишаються комунальні підприємства, в зв’язку із застарілими та неефективно працюючими каналізаційними очисними спорудами.   

 

Згідно дозволів на спеціальне водокористування у порівнянні з 2007 р. в 2008 р. (та у І півріччі 2009р.) спостерігалась тенденція до зменшення лімітів водоспоживання та водовідведення підприємствами Львівської області за рахунок зменшення потужностей виробництва, перепрофілювання підприємств та інших негативних економічних процесів. 

 

Зокрема, об’єм використання води комунальними підприємствами зменшився у середньому в 2 рази, в зв’язку із зменшенням кількості абонентів-вторинних водокористувачів та об’ємів водоспоживання.

 

Збільшення об’ємів забору, використання та відведення стічних вод у водні об’єкти в основному спостерігається за рахунок збільшення кількості ставкових господарств, наданих в оренду для ведення товарного риборозведення.

 

Використання ж води для виробничих потреб в основному здійснюється підприємствами харчової промисловості та сільськогосподарськими підприємствами. Скид стічних вод у порівнянні з 2007 роком зменшився на 8,01 млн.м3. У 2007 році скиди, які не відповідають нормам становили 186,968 млн.м3 (зокрема тільки Львівські очисні споруди 160 млн.м3). У 2008 році на 127,009 млн.м3 зменшилися скиди, які не відповідають нормам і становили 59,959 млн.м3 (з Львівських очисних споруд  скинули  43,9 млн.м3 стічних вод). Зросли втрати води з 47 млн.м3 в 2007р., до 54 млн.м3 в 2008р.

 

Біоресурси

 

Динаміка зміни кількості і площі природно-заповідного фонду Львівської області у порівнянні з 2007 роком позитивна. На 1 заказник місцевого значення і на 50,6 га збільшилася площа об’єктів ПЗФ (створено лісовий заказник «Гаївський»).

 

Збільшується площа лісовідновлення, лісорозведення на землях лісового фонду у 2008 році на 178,5 га у порівнянні з 2007 роком;  створення захисних лісонасаджень на непридатних для сільського господарства землях також у 2008 році збільшилося на 32 га.

 

Чисельність основних видів мисливських тварин (голів) у порівнянні з 2007 роком зросла: копитних на 495; хутрових на 1462; пернатих на 19840.

 

Лісове господарство

 

У веденні лісового господарства 2008 року у порівнянні з попередніми роками збереглася стабільність. Значна увага приділяється посадці (3626,8 га) та посіву (82 га) лісу, які у порівнянні з 2007 р. зросли. Створено 69 га захисних насаджень на землях, непридатних для сільськогосподарського господарства, покращився догляд за природним поновленням, яке становить у 2008 році 962,4 га. Всього створено 5667,3 га лісів. Цей показник збільшився у порівнянні з попередніми роками (до 2004р. на 1674 га). На наступні роки лісогосподарськими підприємствами запланована робота з переходу лісогосподарських підприємств на використання вибіркових способів системи рубок, яка забезпечує постійне існування лісового середовища і найбільше відповідає природі лісу, а також сприяє його збереженню та відтворенню лісових ресурсів.

 

Згідно рубок головного користування лісокористувачів Львівської області прослідковуємо збільшення  фактично зрубаних лісових ресурсів ( у 2006р. –  473,648 тис.м3, у 2007р. – 463,962 тис.м3, у 2008р. – 523,082 тис.м3 деревини).

 

Земельні ресурси

 

У 2008 році спостерігається тенденція до зменшення площ порушених, відпрацьованих та рекультивованих земель – на 0,23 тис. га менше ніж у 2007 році. Зменшення площ пов’язане  із спадом промислового виробництва і зменшенням видобутку корисних копалин.  

 

Не виконується державне завдання рекультивації земель – при завданні 92 га, рекультивовано лише 52 га, що складає  56,6% від запланованого на 2008 рік. Не виконання плану пов’язано із зменшенням фінансування на проведення даного заходу.

 

На 3 тис. га зменшилися сільгоспугіддя.

 

Надра

 

Розглядаючи  мінерально – сировинну базу Львівської області в розрізі по видах корисних копалин можна сказати, що в порівнянні з 2007 роком збільшилася кількість родовищ, що розробляється, хоча загальна кількість родовищ у області залишилася на рівні минулого року: – будівельні матеріали – на 5 родовищ; –     газ – на 19 родовищ;-     вугілля – на 2 родовища.

 

У 2008 році збільшилася кількість отриманих спеціальних дозволів на право користування надрами (2007р. – погоджено 14 технологічних схем видобування підземних вод, 2008р. – 17). Збільшилася кількість виданих екологічних карток (2007р. – 56; 2008р. – 93 екологічні картки). Однак має місце той факт, що існує великий розрив між кількістю надрокористувачів і отриманих спеціальних дозволів. Поряд з тим зменшилася кількість проектів на буріння пошуково-розвідувальних свердловин (2007р. – 38 проектів; 2008р. – 19 робочих проектів).

 

Відходи

 

В львівській області продовжується тенденція накопичення твердих побутових відходів на стихійних сміттєзвалищах, яких у області є 53 міських і селищних та 519 сільських. Більшість сміттєзвалищ влаштовані без проектів на їх будівництво і роботу.

 

Роботи з будівництва підприємств промислової переробки побутових відходів не системні і не дали ніякого екологічного результату. 

 

В 2008 році розроблена програма поводження з небезпечними відходами.

 

Найбільша кількість промислових відходів зосереджена на  породних відвалах шахт ДП «Львіввугілля» (понад 37,0 млн. тон гірничої породи) та ЗАТ «Львівсистеменерго (близько 76 млн. тон гірничої породи), золошлаконакопичувачах Добротвірської ТЕС (понад 9,9 млн. тон зололошлаку), накопичувачах Роздільського ДГХП “Сірка” (близько 4 млн. т фосфогіпсів), Стебницького ДГХП “Полімінерал (3826640,0тон шлами і хвости збагачувальної фабрики), в амбарах Львівського дослідному нафтомаслозаводу (близько 200 тис. т кислого гудрону), Дрогобицького НПК «Галичина (понад 35,0 тис. тон нафтошламів змішаних з кислим гудроном).      

 

Поступово вирішується питання утилізації нафтошламів, розміщених на території НПК «Галичина». Щорічно підприємство передає на утилізацію близько 1000,0 тонн нафтошламу.

 

В області вирішені питання збору знешкодження і видалення, транспортування, утилізації промислових відходів (відпрацьованих мінеральних олив, нафтошламів, макулатури, поліетиленової плівки, відпрацьованих люмінесцентних ламп, відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів, відпрацьованих автомобільних шин).

 

Залишається невирішеним питання екологічно безпечної утилізації та зберігання імпортованих ДП «Спецсервіс», ТзОВ «ОСМА-Ойл» з Угорщини відходів та виготовлених з них модифікаторів. На території області зберігається 18,928 тис. тон модифікатора та 1174 тон нейтралізованих гудронних залишків.

 
Аналізуючи основні показники поводження з відходами І-ІІІ класів небезпеки спостерігається тенденція до зменшення наявності відходів І-ІІІ класів небезпеки у сховищах організованого складування (поховання) та на території підприємств (2006р. – 238,916 тис. т, 2007р. – 238,819 тис.т., 2008р. -237,631 тис.т..) Зменшення відбувається за рахунок утилізації та знешкодження накопичених відходів.

 

Протягом 2004 – 2008 років з області вивезено та знешкоджено 520,918 т непридатних пестицидів.

 

В  2008 році з області вивезено та знешкоджено 207,984 т непридатних пестицидів.

 

В минулому році із 504 суб’єктів господарської діяльності, яким необхідно отримати дозволи на розміщення відходів та лімітів на утворення та розміщення відходів на 2009 рік, тільки 198 отримали дозвільні документи. На 2009 рік Держуправлінням не видавалися дозволи на розміщення відходів на сміттєзвалища наступних районів області: Яворівського, Мостиського, Городоцького, Старосамбірського, Самбірського, Турківського.

 

Радіоекологічний контроль

 

Радіоекологічний стан Львівської області є безпечним. На території області немає територій з радіоактивними забрудненнями внаслідок Чорнобильської катастрофи. Природний радіаційний фон знаходиться в межах 14-17 мкР/год. На території області знаходиться 44 підприємства та освітні заклади і близько 70 медичних установ, які використовують джерела іонізуючого випромінювання,  та 62 спеціалізованих підприємства з заготівлі та переробки металобрухту і 39 приймальних пунктів металобрухту, що мають ліцензії Мінпромполітики на операції з металобрухтом. 

 

На території області знаходиться державний міжобласний спецкомбінат ДК Укр ДО “Радон” МНС України, який відноситься до радіаційно-небезпечних об’єктів.

 

Радіаційний моніторинг навколо пункту зберігання радіоактивних відходів  ДМСК ДК УкрДО “Радон” здійснюється службою цього підприємства. За результатами моніторингу перевищень граничнодопустимих показників забруднень не виявлено.

 

Державний радіологічний контроль за переміщенням вантажів і транспортних засобів через Державний кордон та за додержанням вимог законодавства про екологічну та радіаційну безпеку підприємствами, в тому числі тих, які здійснюють операції з металобрухтом, здійснюється підрозділами Державної екологічної інспекції в Львівській області. За 2008 рік радіоактивних фрагментів металобрухту не виявлено.

 

Для стабілізації та покращення стану навколишнього природного середовища у Львівській області існує 9 регіональних та обласних програм:

  1. Програма соціально-економічного та культурного розвитку Львівської області на 2009 рік.
  2. Регіональна програма заходів з безпечного поводження із забороненими і непридатними для використання пестицидами у Львівській області на 2005 – 2010 рр.
  3. Обласна програма поводження з твердими побутовими відходами на період 2007 – 2015 рр.
  4. Програма формування регіональної екологічної мережі Львівської області на 2007 – 2015 рр.
  5. Програма моніторингу довкілля Львівської області на 2006 – 2020 рр.
  6. Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009 – 2020 рр.
  7. Регіональна Програма «Питна вода України» у Львівській області на 2006 – 2020 рр.
  8. Регіональна комплексна програма поліпшення екологічного стану басейнів річок Львівської області на 2007 – 2010 рр. з прогнозом до 2015 року.
  9. Програма поводження  з токсичними відходами. 

 

З урахуванням політичних пріоритетів, стратегічних напрямів і завдань Мінприроди, Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області у своїй діяльності керується наступними пріоритетами:

 

Пріоритет 1. Екологічна стабілізація та реабілітація територій у зоні діяльності гірничо – хімічних та гірничовидобувних підприємств, охорона та раціональне використання надр.

 

Пріоритет 2. Поліпшення екологічного стану поверхневих вод басейнів рік Дністер, Західного Бугу, Сян та забезпечення водопостачання населених пенктів області питною водою у достатній кількості та належної якості.

 

Пріоритет 3. Утилізація, переробка та захоронення твердих промислових та побутових відходів, знешкодження пестицидів.

 

Пріоритет 4. Розвиток природно-заповідної мережі, охорона та використання лісів.

 

Пріоритет 5. Організація системи екологічного моніторингу та інформаційного забезпечення природоохоронної діяльності

 

Пріоритет 6. Охорона атмосферного повітря.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь