Слід наголосити, що наша держава є членом Всесвітньої метеорологічної організації ООН, учасницею Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані (Женева, 1979), Конвенції про оперативне оповіщення про ядерну аварію (Відень, 1986), Віденської конвенції про охорону озонового шару (1985); Рамкової конвенції ООН про зміну клімату(Ріо-де-Жанейро, (1992), Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті (Еспо, 1999). Законодавство України:

  1. Постанова Верховної Ради України № 188, від 5.03.1998р. «Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки».
  2. Постанова Кабінету Міністрів України № 391, від 30.03.1998р «Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля».
  3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 року № 992-р. «Про схвалення Концепції Державної програми проведення моніторингу
    навколишнього природного середовища».
  4. Положення про Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області, затвердженого наказом Мінприроди України від 19.02.2007 року № 55 п. 4.9.

 

Правові засади екологічного моніторингу в Україні закріплені Законами:

«Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 22),
Земельним кодексом України (статті 191 — 192),
Водним кодексом України (ст. 21),
Лісовим кодексом України (ст. 55),
«Про охорону атмосферного повітря» (ст. 32),
«Про рослинний світ» (ст. 39),
«Про природно-заповідний фонд України» (статті 9, 17),
«Про курорти» (ст. 35),
«Про тваринний світ» (ст. 55),
«Про відходи» (ст. 29),
«Про питну воду та питне водопостачання» (ст. 39). 

 

Порядок проведення державного екологічного моніторингу регулюється: 

Положенням про державну систему моніторингу довкілля, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1998 р. № 391, а також нормативно-правовими актами, що регулюють порядок здійснення моніторингу окремих природних ресурсів і певних типів об’єктів. Це, зокрема:
Положення про моніторинг земель, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 1993 р.  № 661; п.6.
Положення про моніторинг грунтів на землях сільськогосподарського призначення, затверджене наказом Міністерства аграрної політики України від 26 лютого 2004 р. № 51; п.п.2.3; 4.2.
Порядок здійснення державного моніторингу вод, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 1996 р. № 815 .
Порядок організації та проведення моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 р. №343.