Документація у сфері поводження з відходами

№ п/п

Назва документу у сфері поводження з відходами

Порядок та інструкція розроблення документації

1 Паспорт відходів підприємства ДСТУ 4462.3.01:2006 “Охорона природи. ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ. Порядок здійснення операцій” як Додаток Б “Паспорт відходів підприємства та інструкція по його заповненню” (стор. 15-24)
2 Декларація про утворення відходів Постанова КМУ від 18.02.2016р. №118

«Про затвердження Порядку подання декларації про відходи та її форми»

3 Реєстрові карти

об’єктів утворення, оброблення та утилізації  відходів

Наказ Міністерства охорони навколишнього   природного середовища та ядерної безпеки  України від 17.02.99 № 41«Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів  утворення, оброблення  та утилізації відходів та інструкції щодо її складання»