Наказ департаменту екології та природних ресурсів “Щодо погодження створів для встановлення граничнодопустимих скидів”

 № 2-о/д від 10.02.2014 р.

 Наказ департаменту екології та природних ресурсів “Щодо видачі значень фонових концентрацій”

 № 1-о/д від 10.02.2014 р.

Постанова Кабінету Міністрів України  “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 2011 р. №704”.

 № 114 від 22.02.2012 р.

 Постанова Кабінету Міністрів України  “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого 2011 р. №137”.

 № 133 від 22.02.2012 р.

 Наказ Мінприроди  “Про внесення змін до наказу Міністерства екології та природних ресурсів України від 24.03.2011 № 90 65/565” (зареєстрований в Мін”юсті України від 24.02.2012 №308/20621).

 № 56 від 14.02.2012 р.

 Наказ Мінприроди від 03.02.2012 №42 “Про затвердження Порядку розгляду запитів на публічну інформацію, що надійшли до Мінприроди України” (зареєстрований в Мін”юсті України від 22.02.2012 №278/20591).

 № 42 від 03.02.2012 р.

 Закон України “Про доступ до публічної інформації”

 13.01.2011 р.
 

Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 р.”

 21.12.2010 р.

Конституція України

28.06.1998р.

Закон України „Про охорону НПС”

25.06.1991р.

Закон України „Про охорону атмосферного повітря”

16.10.1992р.

Закон України „Про державний контроль за використанням та охороною земель”

 19.06.2003р.

Закон України „Про охорону земель”

 19.06.2003р.

Закон України „Про меліорацію земель”

14.01.2000р.

Закон України „Про питну воду та питне водопостачання”

 10.01.2002р.

Закон України „Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства” 

 17.01.2002р.

Закон України „Про екологічну експертизу”

 09.02.1995р.

Закон України „Про відходи”

05.03.1998р.

Закон України „Про природно-заповідний фонд України”

16.06.1992р.

Закон України „Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”

21.09.2000р.

Закон України „Про екологічну мережу України”

24.06.2004р.

Закон України „Про тваринний світ”

13.12.2001р.

Закон України „Про мисливське господарство та полювання”

22.02.2000р.

Закон України „Про рослинний світ”

09.04.1999р.

Закон України „Про Червону книгу України”

07.02.2002р.

Закон України „Про нафту і газ”

12.07.2001р.

Лісовий кодекс України

08.02.2006р.

Кодекс України про надра

27.07.1994р.

Водний кодекс України

06.06.1995р.

Земельний кодекс України 

25.10.2001р.

Кодекс України про адмінправопорушення

 07.12.1984р.

Постанова Верховної Ради України „Про основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки”

№ 188/98-ВР від 05.03.1998 р.

Постанова КМУ „Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”

№ 1147 від 17.09.1996р.

Постанова КМУ „Про затвердження порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них”

№ 486від 08.05.1996р.

Постанова КМУ „Про затвердження Порядку користування землями водного фонду”

№ 502від 13.05.1996р.

Постанова Ради Міністрів Української РСР „Про порядок і періодичність обнародування відомостей про екологічну, в тому числі радіаційну, обстановку та стан захворюваності населення”

№ 100 від 28.04.1990 р.

Постанова КМУ „Про затвердження Положення про державну систему моніторингу довкілля

№ 391від 30.03.1998 р.

Постанова КМУ „Про затвердження Положення про регіональні кадастри природних ресурсів”

№ 1781від 28.12.2001 р

Постанова КМУ „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”

№ 265 від 4.03.2004 р.

Постанова ВРУ „Про Національну програму екологічного оздоровлення басейну Дніпра та поліпшення якості питної води”

№ 123/97-ВРвід 27.02.1997р.

Постанова ВРУ „Про Програму перспективного розвитку заповідної справи в Україні”

№ 177/94-ВР від 22.09.1994р.

Постанова ВРУ „Про затвердження Порядку обмеження, тимчасової заборони (зупинення) чи припинення діяльності підприємств, установ, організацій і об’єктів у разі порушення ними законодавства про охорону навколишнього природного середовища” 

№ 2751-XIIвід 29.10.1992

 Постанова КМУ ” Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів”

 № 1430 від 26.10.2001 р.

НАКАЗ Мінекоресурсів “Про затвердження Порядку надання платних послуг екологічного характеру територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів”

 №46 від 30.01.2002 р.