ОБҐРУНТУВАННЯ
застосування процедури закупівлі в одного учасника

1. Замовник:

1.1. Найменування. Державне управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 05524038

1.3. Місцезнаходження.79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98

1.4. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Башта Ганна Вікторівна – перший заступник начальника держуправлінням. Львів, вул. Стрийська, 98тел. 032-238-73-83, факс  032-238-69-92, e-mail lukavaolga@ukr.net

1.5. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Міністерство екології та природних ресурсів України, код 37552996

1.6. Дата прийняття комітетом з конкурсних торгів замовника рішення про застосування процедури закупівлі в одного учасника: 14 лютого 2012 року

2. Джерело фінансування закупівлі: державний бюджет

3. Інформація про предмет закупівель: 

3.1. Найменування предмета закупівель:  Послуги з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (40.30.1) (постачання теплової енергії)

3.2. Кількість товару, вид робіт та послуг: постачання теплової енергії

3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт, надання послуг за адресою замовника

3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт, надання послуг 2012р.

4. Інформація про учасника процедури закупівлі:

4.1. Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи.  Львівське міське комунальне підприємство „Львівтеплоенерго”

4.2. Ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер: 05506460

4.3. Місце знаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи, телефон, телефакс. 79040, м.Львів, вул. Д.Апостола, 1 тел. (032) 229-30-49

5. Умови застосування процедури закупівлі в одного учасника. Відповідно до п.2 ч.2 ст.39 Закону України «Про здійснення державних закупівель», а саме: відсутності конкуренції (у тому числі з технічних причин) на товари, роботи чи послуги, які можуть бути поставлені, виконані чи надані тільки певним постачальником (виконавцем), за відсутності при цьому альтернативи.

6. Причини та обставини, якими керувався замовник під час обрання процедури закупівлі в одного учасника.  

Відповідно до статті 2 Закону України „Про здійснення державних закупівель” особливості закупівлі послуг з постачання водяної пари і гарячої води (включно з холодоагентами) (40.30.1) (постачання теплової енергії) визначаються окремими законами України. Згідно з пунктом 6 розділу ХІ Прикінцевих положень Закону Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів, які визначають особливості здійснення закупівель за державні кошти товарів, робіт і послуг, зазначених в абзаці другому частини другої та частині четвертій статті 2 цього Закону. До прийняття Верховною Радою України відповідних законів закупівля зазначених товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до цього Закону.

Відповідно до частини п’ятої статті 2 Закону забороняється укладання договорів, які передбачають витрачання державних коштів, та або оплата замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Неукладання або несвоєчасне укладання договорів призведе до припинення/обмеження надання послуг з постачання теплової енергії замовнику з 1 січня 2012 року. Таким чином закупівлю необхідно здійснити шляхом застосування однієї з процедур, передбачених статтею 12 вищезазначеного Закону.

ЛМКП “Львівтеплоенерго” здійснює господарську діяльність на ринку постачання теплової енергії в Галицькому, Шевченківському, Личаківському, Франківському, Сихівському районах м. Львова та відповідно до ст.12 Закону України “Про захист економічної конкуренції” займає монопольне домінуюче становище на вказаному ринку, в межах територій на яких розташовані власні діючі мережі, із часткою 100%. Зважаючи на вищенаведене дану закупівлю доцільно провести за процедурою закупівлі в одного учасника. 

7. Перелік документів, що підтверджують наявність умов застосування процедури закупівлі: – Лист Львівського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 26.01.2012р. № 13/03-252