Перелік основних нормативно-правових актів у сфері забезпечення екологічної безпеки та поводження з відходами

(Перелік не є вичерпним та остаточним і постійно змінюється з розвитком системи екологічного законодавства)

 

 Міжнародні конвенції

 • Базельська конвенція про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням. 22.03.89 р. 01.07.99 р. – приєднання Україною 
 • Конвенція про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті. Дата підписання: 25.02.91 р. Дата ратифікації: 19.03.99 р.
 • Об’єднана конвенція про безпеку поводження з відпрацьованим паливом та про безпеку поводження з радіоактивними відходами. Дата підписання: 05.09.97 р.Дата ратифікації: 20.04.00 р. 
 • Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля. Дата підписання: 25.06.98 р. Дата підписання від імені України: 25.06.98 р.Дата ратифікації Україною: 06.07.99 р.* Дата набрання чинності для України: 30.10.01 р.
 • Роттердамська конвенція про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі. Дата підписання: 10.09.98 р. Дата приєднання Україною: 26.09.02 р.
 • Конвенція про захист довкілля засобами кримінального законодавства. 04.11.98 р. № ETS  № 172 
 • Стокгольмська конвенція про стійкі органічні забруднювачі. Дата підписання: 22.05.01 р.Дата підписання від імені України: 23.05.01 р.Дата ратифікації Україною: 18.04.07 р. Дата набрання чинності для України: 24.12.07 р.

 

Міжнародні угоди

 • Угода між Урядом України і Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Дата підписання:  07.05.92 р.Дата набуття чинності: 07.05.92 р. 
 • Угода між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про співробітництво у галузі охорони навколишнього середовища та територіального розвитку. Дата підписання: 13.08.92 р.Дата набуття чинності: 02.04.93 р. 
 • Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством охорони навколишнього середовища, природних ресурсів і лісового господарства Республіки Польщі про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Дата підписання: 18.05.92 р.Дата набуття чинності: 18.05.92 р.
 • Договір між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про розвиток широкомасштабного співробітництва у сфері економіки, промисловості, науки і техніки. Дата підписання: 10.06.93 р.Дата набуття чинності: 05.11.93 р.
 • Угода між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Дата підписання: 10.06.93 р. Дата набуття чинності: 10.06.93 р. 
 • Угода між Урядом України та Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища. Дата підписання: 24.01.94 р. Дата набуття чинності: 30.04.94 р.
 • Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством навколишнього природного середовища Словацької республіки про співробітництво у захисті навколишнього природного середовища. Дата підписання: 30.09.94 р. Дата набуття чинності: 30.09.94 р.
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Турецької Республіки про співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища. Дата підписання: 01.12.03 р. Дата затвердження Україною: 31.01.07 р.Дата набуття чинності: 13.02.07 р.
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської Республіки про економічне, промислове і науково-технічне співробітництво. Дата підписання: 16.04.04 р.Дата ратифікації: 16.03.06 р. 
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Латвійської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво. Дата підписання: 05.10.04 р. Дата ратифікації: 02.11.05 р. 
 • Угода між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством природи і навколишнього середовища Монголії про співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища. Дата підписання: 08.12.04 р. Дата набуття чинності: 08.12.04 р. 
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Словацької Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво. Дата підписання: 24.11.05 р. Дата ратифікації: 22.02.07 р. Дата набрання чинності: 01.04.07 р.
 • Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Естонської Республіки про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво. Дата підписання: 16.01.07 р. Дата ратифікації:  03.09.08 р.Дата набрання чинності:  24.09.08 р.
 • Рамкова угода між Урядом України та Північною екологічною фінансовою корпорацією. Дата підписання: 17.09.09 р.* Дата ратифікації: 21.09.10 р.**Дата набрання чинності для України: 18.11.10 р. 
 • Угода про співробітництво в галузі охорони навколишнього природного середовища між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та Міністерством з питань навколишнього середовища та просторового планування Республіки Македонія. Дата підписання: 03.11.10 р.Дата набрання чинності для України: 03.11.10 р.  

 

Міжнародні протоколи

 • Протокол між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Головним Комендантом Прикордонної варти Республіки Польща про спільне патрулювання. Дата підписання: 08.12.10 р.Дата набрання чинності для України: 22.12.10 р. 
 • Протокол про відповідальність і компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті транскордонного перевезення небезпечних відходів та їхнього видалення. Дата підписання: 10.12.99 р.Дата ратифікаціїЇ: 22.10.09 р. 

 

 Закони України. 

 • Конституція України. 28 червня 1996 року  
 • Кодекс України «Про надра». 27 липня 1994 року№ 132/94-ВР  
 • Про відходи. 5 березня 1998 року № 187/98-ВР 
 • Про охорону навколишнього природного середовища. 25 червня 1991 року № 1264-XII
 • Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.  24 лютого 1994 року № 4004-XII 
 • Про ветеринарну медицину. 25 червня 1992 року № 2498-XII
 • Лісовий кодекс України. 21 січня 1994 року № 3852-XII
 • Про пестициди і агрохімікати. 2 березня 1995 року № 86/95-ВР
 • Водний кодекс України. 6 червня 1995 року № 213/95-ВР
 • Про поводження з радіоактивними відходами. 30 червня 1995 року № 255/95-ВР 
 • Про приєднання України до Базельської конвенції про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх видаленням. 1 липня 1999 року№ 803-XIV 
 • Про металобрухт. 5 травня 1999 року  №  619-XIV 
 • Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції. 14 січня 2000 року№ 1393-XIV    
 • Про приєднання України до Європейської Угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ). 2 березня 2000 року№ 1511-III  
 • Про перевезення небезпечних вантажів. 6 квітня 2000 року№ 1644-III  
 • Про зону надзвичайної екологічної ситуації. 13 липня 2000 року № 1908-III  
 • Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами. 14 вересня 2000 року № 1947-III 
 • Про об'єкти підвищеної небезпеки. 18 січня 2001 року № 2245-III 
 • Земельний кодекс України. 25 жовтня 2001 року № 2768-III 
 • Про питну воду та питне водопостачання. 10 січня 2002 року № 2918-III
 • Про приєднання України до Роттердамської конвенції про процедуру попередньої обгрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі. 26 вересня 2002 року № 169-IV 
 • Про охорону земель. 19 червня 2003 року № 962-IV 
 • Про державний контроль за використанням та охороною земель. 19 червня 2003 року  № 963-IV  
 • Про житлово-комунальні послуги.  24 червня 2004 року  № 1875-IV  
 • Про Загальнодержавну програму «Питна вода України» на 2006-2020 роки. 3 березня 2005 року  № 2455-IV
 • Про благоустрій населених пунктів.  6 вересня 2005 року   № 2807-IV 
 • Про хімічні джерела струму. 23 лютого 2006 р. № 3503-IV
 • Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності. 5 квітня 2007 року № 877-V
 • Про ратифікацію Протоколу про відповідальність і компенсацію за шкоду, заподіяну в результаті транскордонного перевезення небезпечних відходів та їхнього видалення. 22 жовтня 2009 року№ 1672-VI
 • Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року.  21 грудня 2010 року  № 2818-VI  

 

Постанови Верховної Ради України

 • Про Основні напрями державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 5 березня 1998 року № 188/98-ВР   

 

Укази Президента

 • Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від    15 січня 2010 року «Про державне регулювання у сфері поводження з відходами». 15 січня 2010 року 31/2010  
 • Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади. 9 грудня 2010 року  № 1085/2010  
 • Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України.  13 квітня 2011 року № 452/2011   

 

Постанови Кабінету Міністрів України

 • Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів. 17 вересня 1996 р. № 1147; 
 • Про затвердження Порядку здійснення екологічного контролю експортних партій брухту чорних і кольорових металів територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів.  2 липня 1998 р. № 999;
 • Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів. 3 серпня 1998 р. № 1216; 
 • Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів. 3 серпня 1998 р. N 1217; 
 • Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів. 3 серпня 1998 р. № 1218;
 • Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів. 31 серпня 1998 р. № 1360; 
 • Про затвердження Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів. 1 листопада 1999 р. № 2034; 
 • Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів. 13 липня 2000 р. № 1120; 
 • Про затвердження переліку окремих видів відходів як вторинної сировини, збирання та заготівля яких підлягають ліцензуванню.  28 лютого 2001 р. № 183;
 • Про затвердження переліку платних послуг екологічного характеру, які можуть надаватися територіальними органами Міністерства екології та природних ресурсів. 26 жовтня 2001 р. № 1430;
 • Про затвердження Порядку і правил проведення обов’язкового страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров’ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів. 19 серпня 2002 р. № 1219; 
 • Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами. 4 березня 2004 р. № 265
 • Про затвердження Державної програми реконструкції та модернізації державних спеціалізованих ветеринарно-санітарних заводів на 2005 – 2010 роки. 19 серпня 2004 р. № 1059; 
 • Про затвердження Положення про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України. 2 листопада 2006 р. № 1524; 
 • Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів. 10 грудня 2008 р. № 1070;
 • Про заходи щодо упорядкування видачі документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності. 21 травня 2009 р. № 526;
 • Про затвердження переліку певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності, які не можуть провадитися на підставі подання декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства. 25 серпня 2010 р. № 725; 
 • Питання надання послуг з вивезення побутових відходів. 16 листопада 2011 р. № 1173;

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України 

 • Національний план дій з охорони навколишнього природного середовища України на період 2011 – 2015 років. 25 травня 2011 р. № 577-р    

 

Накази міністерств та відомств

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України  

 • Про затвердження Методики визначення розмірів шкоди, зумовленої забрудненням і засміченням земельних ресурсів через порушення природоохоронного законодавства. 27 жовтня 1997 року171  

 

Міністерство охорони навколишнього природного середовища України 

 • Про затвердження Примірних технічних вимог щодо надання послуг із поводження з небезпечними відходами. 8 квітня 2011 року № 111   

 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

 • Щодо здійснення дозвільно-ліцензійної діяльності у сфері виробництва особливо небезпечних хімічних речовин; операцій у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України). 26 серпня 2011 року № 295