Система моніторингу довкілля Львівської області

  

Ідея створення обласної системи моніторингу природного довкілля вперше була представлена у Концепції системи моніторингу Львівщини у 1999 році, розвинута стосовно моніторингу природного довкілля м. Львова у 2000 році в Комплексній місцевій екологічній програмі “Львів 2000. Порядок денний на XXI сторіччя”. Подальші спроби створення системи були епізодичними, стосувалися окремих природних ресурсів і не відповідали основним вимогам до моніторингових досліджень – комплексності та періодичності.

 

Вимоги сьогоднішньої системи прийняття рішень, необхідність відповідати міжнародним критеріям у цьому питанні ставлять невідкладні завдання з розробки регіональних систем оцінювання стану довкілля.  За умов законодавчого і нормативного неврегулювання проблеми на державному рівні розробка системи дослідження, оцінки та аналізу стану природного довкілля області стала одним з пріоритетних завдань держуправління.

 

Необхідність розробки системи моніторингу навколишнього природного середовища у Львівській області викликана потребою:

  • ефективно реагувати на негативні зміни, які спостерігаються в екологічному стані області;
  • інтеграції суб’єктів моніторингу довкілля в межах області з метою оптимізації процесів збору, первинної обробки, зберігання та передачі екологічної інформації;
  • узагальнення даних щодо екологічного стану окремих природних ресурсів, які накопичуються різними організаціями – суб’єктами моніторингу природного довкілля з метою аналізу інформації та для надання відповідних довідок місцевим органам державної влади для забезпечення інформаційно-аналітичної підтримки рішень, що приймаються;
  • підвищення рівня оперативності надання екологічної інформації, в тому числі при виникненні надзвичайних ситуацій;
  • удосконалення за рахунок більш якісного інформаційного забезпечення системи контролю у сфері охорони довкілля та природокористування;
  • підвищення ефективності розробки та виконання різних екологічних програм, в тому числі тих, що виконуються за міжнародними проектами;
  • забезпечення всебічного інформування населення про стан довкілля у Львівській області, підвищення у владних структур і населення рівня екологічної культури та екологічних знань.

 

Згідно з «Програмою… » система моніторингу довкілля Львівщини передбачається як інтегрована інформаційна система, що здійснює збирання, оброблення та збереження екологічної інформації для відомчої та комплексної оцінки і прогнозу стану природних середовищ, біоти та умов життєдіяльності, вироблення обґрунтованих рекомендацій для прийняття ефективних соціальних та екологічних рішень на рівні обласної, міських та районних влад, удосконалення відповідних нормативно-правових актів, виконання зобов’язань України з міжнародних природоохоронних угод.

 

Метою створення системи моніторингу довкілля Львівщини є забезпечення адміністративних органів і відповідних служб області даними про стан довкілля та науково-обґрунтованими рекомендаціями щодо прийняття управлінських рішень з оперативного контролю стану довкілля та для запобігання негативних екологічних ситуаціям.

 

Робота Львівської обласної системи моніторингу природного довкілля почалася з розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №1318 від 23.12.2005 «Про організацію системи моніторингу довкілля».

 

Після проведення адміністративної реформи, впродовж 2012-2013 років, у суб’єктів обласної системи моніторингу довкілля відбулися структурні зміни. У зв’язку з цим втратили актуальність Угоди про співробітництво у сфері моніторингу довкілля та  Регламенти обміну екологічною інформацією до цих Угод, розпорядження  Голови Львівської облдержадміністрації «Про організацію системи моніторингу довкілля», яким було затверджено склад міжвідомчої комісії з питань моніторингу та визначено координатора. Враховуючи вищевикладене, назріла необхідність у поновленні документів системи моніторингу.

 

Для налагодження роботи Львівської обласної системи моніторингу довкілля у 2013 р. департаментом екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації ініційовано проведення робочої наради щодо організації проведення моніторингу у  Львівській області за участю керівників відповідних установ. За підсумками наради підготовлено проект розпорядження голови облдержадміністрації «Про обласну систему моніторингу довкілля».

 

Згідно з  розпорядженням голови облдержадміністрації «Про обласну систему моніторингу довкілля» від 29.07.2013 № 465/0/5-13 визначено суб’єктів обласної системи моніторингу довкілля, персональний склад міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля у Львівській області. На департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації покладено здійснення координуючої та узагальнюючої функції у сфері діяльності системи екологічного моніторингу на території області.

 

У цю систему об’єднуються державні, комунальні та наукові установи і лабораторії, які здійснюють дослідження якості повітря, води, грунту, спостерігають за станом біоресурсів і забрудненням довкілля.

 

Функціонування Львівської обласної системи моніторингу природного довкілля (ЛОСМПД) здійснюється на основі двосторонніх Угод про спільну діяльність між суб’єктами ЛОСМПД, підписаних 29 липня 2013 року, та Регламентів обміну екологічною інформацією до цих Угод, які визначають порядок та частоту надання екологічної інформації. Однак, деякі субʼєкти ЛОСМПД самоусунулися від укладання Угоди про співробітництво в сфері моніторингу довкілля з департамент екології та природних ресурсів ЛОДА.