У 2011 р. продовжувалася співпраця з Підкарпатським Воєводським Інспекторатом охорони довкілля в Жешові. Зібрано інформацію і підготовлено матеріали до засідання Міжурядової Українсько-польської комісії з питань охорони прикордонних рік.

 

За ініціативи Держуправління організовано та проведено інтеркалібраційні дослідження поверхневих прикордонних вод, семінар «Моніторинг стану поверхневих вод згідно з вимогами рамкової Водної Директиви ЄС».