Підставами для забезпечення реалізації Програми формування екологічної мережі Львівської області є:

 • Закон України “Про природно-заповідний фонд України”
 • Закон України “Про загальнодержавну Програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015”
 • Закон України „Про екологічну мережу України”

 

Формування екологічної мережі передбачає зміни в структурі земельного фонду країни шляхом віднесення (на підставі обгрунтування екологічної безпеки та економічної доцільності) частини земель господарського використання до категорій, що підлягають особливій охороні з відтворенням притаманного їм різноманіття природних ландшафтів.

 

Відповідно до ст. 15 Закону України „Про екологічну мережу України” проектування екомережі здійснюється шляхом розроблення регіональних схем формування екомережі області, а також місцевих схем формування екомережі районів, населених пунктів та інших територій. Регіональні та місцеві схеми формування екомережі затверджуються відповідними радами після їх погодження з держуправлінням екоресурсів у Львівській області.

 

Відповідно до ст. 11 ЗУ „Про екологічну мережу України” функцію розроблення та виконання регіональних і місцевих схем та програм розвитку екомережі, проведення необхідних для цього наукових досліджень покладено на місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.

 

На держуправління згідно зі ст. 7 ЗУ „Про екологічну мережу України” покладено функцію державного управління у сфері формування, збереження та використання екомережі.

 

Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2001 року № 1603 “Про утворення Координаційної ради з питань формування національної екологічної мережі” у Львівській області утворена Координаційна рада з питань формування екологічної мережі (розпорядження голови Львівської ОДА від 25.12.2003 р. № 1274). Одним з основних завдань, покладених на цей дорадчий орган є організація розроблення схеми та програми формування екомережі області, що можливо лише за наявності відповідного фінансування.

 

Складовими структурних елементів екологічної мережі є:

 1.  території та об’єкти природно-заповідного фонду як основні природні елементи екологічної мережі, а саме — природні заповідники, біосферні заповідники, національні природні парки, регіональні ландшафтні парки, заказники (ландшафтні, лісові, ботанічні, загальнозоологічні, орнітологічні, ентомологічні, іхтіологічні, гідрологічні, загальногеологічні, палеонтологічні та карстово-спелеологічні), пам’ятки природи, а також їх охоронні зони; штучно створені об’єкти (ботанічні сади, дендрологічні парки, зоологічні парки, парки — пам’ятки садово-паркового мистецтва); (інформація подана нижче)
 2. водні об’єкти, водно-болотні угіддя, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги, смуги відведення, берегові смуги водних шляхів і зони санітарної охорони, що утворюють відповідні басейнові системи; (інформація подана нижче)
 3.  ліси першої групи;
 4.  ліси другої групи;
 5.  курортні та лікувально-оздоровчі території з їх природними ресурсами;
 6.  рекреаційні території для організації масового відпочинку населення і туризму;
 7.  інші природні території (ділянки степової рослинності, луки, пасовища тощо);
 8.  земельні ділянки, на яких зростають природні рослинні угруповання, занесені до Зеленої книги України;
 9.  земельні ділянки, які є місцями перебування чи зростання видів тварин і рослин, занесених до Червоної книги України;
 10. частково землі сільськогосподарського призначення екстенсивного використання — пасовища, луки, сіножаті тощо.

 

На виконання Закону України „Про формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки” у Львівській області розроблена „Регіональна програма формування екологічної мережі Львівської області”. Львівська область, як прикордонна, відіграє ключову роль для інтеграції національної екомережі до Всеєвропейської екомережі через створення міждержавних природоохоронних територій.

За поданням держуправління Львівською обласною радою у червні 2007 року прийнято три рішення, якими затверджено Регіональну програму формування екологічної мережі Львівської області на 2007 – 2015 роки, визначено заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів тварин, що підлягають особливій охороні на території Львівської області, створено регіональний Ландшафтний парк „Равське Розточчя”