Проєкт національного плану управління відходами України до 2033 року проходить процедуру стратегічної екологічної оцінки

Національний план управління відходами – важлива частина «дорожньої карти» реформи управління відходами в Україні. Національний план управління відходами відіграє ключову роль в ефективному та результативному управління відходами в Україні. План спрямований на зменшення шкідливого впливу відходів на довкілля та здоров’я людей, а також на досягнення максимально ефективного використання ресурсів, відкриття нових ринків і створення нових робочих місць. Важливою частиною Плану є створення максимальних умов для запобігання утворенню відходів.

Національний план управління відходами містить Національну програму зменшення захоронення біовідходів та Національну програму запобігання утворенню відходів. Ці документи також розроблено з врахуванням європейського досвіду.

Документи державного планування до якого відноситься «Національний план управління відходами», перед затвердженням необхідно здійснити визначення, опис та оцінювання наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виправданих альтернатив, розроблення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення можливих негативних наслідків від впровадження такого документу згідно Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

Враховуючи вищенаведене Міндовкілля розпочало стратегічну екологічну оцінку зазначеного проєкту, реєстраційний номер справи 08-12-3813-23 у єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки (https://eco.gov.ua/categories/e-seo).

Громадськість може надавати свої зауваження і пропозиції до проєкту Національного плану управління відходами та звіту про стратегічну екологічну оцінку під час проведення громадського обговорення та консультацій у порядку, передбаченому Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».

О. Війтик, т.в.о. директора департаменту наголосила, що стратегічна екологічна оцінка є систематичною та комплексною процедурою оцінки наслідків планів або програм та їх альтернатив з метою недопущення негативних екологічних наслідків реалізації цих рішень та гарантування дотримання принципів сталого розвитку, що дозволяє своєчасно відреагувати, та внести необхідні зміни в проєкти актів та усунути ризики для довкілля. Пропоную зацікавленим особам вивчити Національний план управління відходами та надати свої зауваження та пропозиції.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь