Повідомлення про наміри

Угода про розподіл продукції від 31.12.2020 № 7 інвестор (оператор)
товариство з обмеженою відповідальності „ВЕЛЛ КО” (ТОВ „ВЕЛЛ КО”, код
ЄДРПОУ 43002645, адреса: 79007, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 12/9, телефон:
+380322610499, еmail: info@gaz.net.ua) має намір отримати дозвіл на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря по проектним показникам для
новоствореного об’єкта: пошукова свердловина № 17 – Дібровська, яка
знаходиться на .
ТОВ „ВЕЛЛ КО” відповідно до вимог Закону України „Про оцінку впливу на
довкілля” провело процедуру оцінки впливу на довкілля щодо спорудження
пошукової свердловини № 17 – Дібровська ділянки Угнівська 4 (Дібровська)
(реєстраційний номер справи 20222159464).
По закінченню строків громадського обговорення звіту з оцінки впливу на
довкілля „Спорудження пошукової свердловини № 17 – Дібровська ділянки
Угнівська 4 (Дібровська)” Департамент екології та природних ресурсів Львівської
обласної державної адміністрації видало висновок з оцінки впливу на довкілля №
03.02.20222159464/2 від 30.09.2022 р., у якому вважає допустимим провадження
планованої діяльності з огляду, що сукупний вплив планованої діяльності є
екологічно допустимим.
Пошукова свердловина № 17 – Дібровська призначена для добування
природного газу. Для спорудження свердловини використовуватиметься бурова
установка IDECO SBS DIR-806, на її горловині якої буде встановлена фонтанна
арматура, що забезпечить герметизацію свердловини, контроль і регулювання
режиму її експлуатації.
На території майданчика свердловини № 17 – Дібровська, буде розміщено
вісім стаціонарних джерел викидів, від яких в атмосферне повітря буде виділятися
дванадцять забруднюючих речовин в загальній кількості 4,074 т/рік, в тому числі:
залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,001120 т/рік, манган та його
сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,000350 т/рік, оксиди азоту (у
перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 0,348010 т/рік, діоксид сірки –
0,150400 т/рік, оксид вуглецю – 2,044500 т/рік, метан – 0,004100 т/рік, фтористий
водень – 0,000290 т/рік, фториди добре розчинні – 0,000180 т/рік, фториди погано
розчинні – 0,000260 т/рік, бенз(а)пірен – 0,000587 т/рік, вуглеводні насичені
С12…С19 – 0,806900 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок –
0,723500 т/рік.
Виробництво та технологічне устаткування, для яких повинні впроваджуватися
найкращі доступні технології та методи керування на підприємстві відсутні.
З метою скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на
факельній установці використовуються малотоксичні пальники.
Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря не розроблялись.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь