До уваги суб’єктів господарювання, які планують здійснювати господарську діяльність в області

Суб’єктам господарювання забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження такої планованої діяльності. Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» визначено вичерпний перелік видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля (частиною 1 та 2 Закону).

Також зазначаємо, що забороняється провадження господарської діяльності, експлуатація об’єктів та інші втручання в природне середовище і ландшафти, у т.ч. видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин якщо не забезпечено в повному обсязі додержання екологічних умов, передбачених у висновку з оцінки впливу на довкілля, рішенні про провадження планованої діяльності та проєктах будівництва, розширення, перепрофілювання, ліквідації (демонтажу) об’єктів, інших втручань у природне середовище і ландшафти, у т.ч. видобування корисних копалин, використання техногенних родовищ корисних копалин, а також змін у цій діяльності або подовження строків її провадження.

Оцінка впливу на довкілля проводиться обов’язково перед прийняттям рішення про провадження планованої діяльності (частина 1 статті 3 Закону). Проведення її після такого рішення позбавлене будь-якого змісту, адже у такому разі результати оцінки впливу на довкілля не можуть бути враховані компетентним органом, що дозволив реалізацію проєкту.

Не підлягає оцінці впливу на довкілля планована діяльність, яка спрямована виключно на забезпечення оборони держави, ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, наслідків антитерористичної операції на території проведення антитерористичної операції на період її проведення, відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

 

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь