Повідомлення про наміри

ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, що знаходяться за адресою: 82103, Львівська обл., м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82.

Загальна кількість стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин на підприємстві 364, у т.ч. організованих – 288, неорганізованих  – 76.

Технологічним регламентом не передбачені залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря.

Обсяг потенційних викидів забруднюючих складає 4301,113 т/рік при проектній потужності підприємства. В атмосферне повітря викидаються (т/рік): заліза оксид – 0,186, нікелю окис – 0,0004, свинець та його з’єднання – 0,0004, хрому трьохвалентні з’єднання – 0,001, марганець та його з’єднання – 0,038, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,222, натрію гідроокис – 0,016, азоту діоксид – 585,801, аміак – 1,071, кислота азотна – 0,013, ангідрид сірчистий – 1843,210, сірководень – 1,201, кислота сірчана – 0,014, вуглецю оксид – 108,507, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС, у т.ч. бутан, гексан, етилен, бензин нафтовий, вуглеводні граничні С25, С1219) – 1701,688, ацетон – 0,025, бензол – 18,592; ксилол – 9,975, толуол – 20,736, етилбензол – 0,233; метан – 9,556, водень хлористий (соляна кислота) – 0,017, фтор та його  сполуки – 0,010.

При фактичній роботі підприємства обсяг викидів забруднюючих речовин за 2021 рік становив 210,634 т, у т.ч. метали та їх сполуки – 0,002, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,024, сполуки азоту – 44,019, діоксид та інші сполуки сірки – 0,085, оксид вуглецю – 13,608, НМЛОС – 151,813, бензол – 1,214, ксилол – 1,173, толуол – 2,186, метан – 1,083.

Згідно ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря, об’єкт відноситься до першої групи об’єктів, які взяті на державний облік і мають виробництво або технологічне устаткування, на якому повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

На підприємстві передбачені заходи, спрямованні на зменшення концентрацій забруднюючих речовин у відхідних газах. На існуючому виробництві планується реконструкція існуючого устаткування та у перспективі передбачається будівництво нових сучасних установок, які базуються на кращих ліцензійних технологічних процесах, основаних на останніх досягненнях світової науки і техніки і направлені на зниження негативного впливу на навколишнє середовище. Після впровадження усіх заходів  очікується зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря близько 1440 т в рік.

За результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі встановленої СЗЗ та найближчій житловій забудові не виявлено перевищення значення ГДК забруднюючих речовин.

За додатковою інформацією звертатись до заступника головного інженера з охорони навколишнього середовища ПАТ “НПК – ГАЛИЧИНА” Березіцького Ростислава Романовича (м. Дрогобич, вул. Бориславська, 82).

Зауваження громадських організацій та окремих громадян щодо даного наміру просимо надсилати продовж 30 календарних днів з дня публікації до Львівської обласної військової (державної) адміністрації, Департамент екології та природних ресурсів ЛОДА за адресою: 79026 м. Львів, вул. Стрийська, 98, тел. (032) 238-73-83)

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь