Повідомлення про наміри

ЛКП «Зелене місто» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин у
атмосферне повітря стаціонарними джерелами для станції очистки фільтрату розташованої за
адресою 80380, Львівська обл., Львівський р-н, с. Великі Грибовичі, вул. Залужна, 48.
Основним технологічним процесом, що супроводжується викидами забруднюючих
речовин у атмосферне повітря є очищення фільтрату з закритого полігону твердих побутових
відходів.
У викидах об’єкту присутні наступні забруднюючі речовини: оксид вуглецю – 1,249758
т/рік, вуглецю діоксид – 153,761986 т/рік, метан – 0,000464 т/рік, залізо та його сполуки (у
перерахунку на залізо) – 0,0018 т/рік, манган та його сполуки (у перерахунку на манган) –
0,0002 т/рік, речовини у вигляді твердих суспендованих частинок – 0,212737 т/рік, оксиди
азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 0,018598 т/рік, азоту (І) оксид – 0,000372
т/рік, аміак – 0,006356224 т/рік, сірководень – 0,028012 т/рік, масло мінеральне нафтове –
0,013986 т/рік, НМЛОС – 0,004184 т/рік, хлор та його сполуки (у перерахунку на хлор) –
0,003009042 т/рік.
Згідно звіту про проведення інвентаризації стаціонарних джерел викидів забруднюючих
речовин рівні забруднення атмосферного повітря не перевищують гранично-допустимих
концентрацій по всіх забруднюючих речовинах. Технологічні процеси характеризуються
стабільністю параметрів, аварійні та залпові викиди забруднюючих речовин у атмосферне
повітря відсутні.
Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30
календарних днів від дати публікації інформації Львівською обласною військовою
адміністрацією – Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової
адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, 98,
(032)238-73-83, envir@loda.gov.ua.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь