Про оцінку впливу на довкілля у лісовій галузі

Оцінка впливу на довкілля (далі -ОВД) у лісовій галузі – це процедура, під час якої лісокористувачам необхідно оцінити наслідки діяльності для довкілля, в тому числі наслідки для безпечності життєдіяльності людей та їхнього здоров’я, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, клімату, ландшафту, природних територій та об’єктів, історичних пам’яток та інших матеріальних об’єктів чи для сукупності цих факторів, а також наслідки для об’єктів культурної спадщини чи соціально-економічних умов, які є результатом зміни цих факторів.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» процедурі ОВД у лісовій галузі підлягають:

  • суцільні та поступові рубки головного користування площею понад 1 гектар;
  • суцільні санітарні рубки площею понад 1 гектар;
  • усі суцільні санітарні рубки на територіях та об’єктах природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Для розроблення якісного Звіту, у якому будуть враховані впливи на довкілля від планованої діяльності та заходи для їх усунення або зменшення, стануть у нагоді «Методичні рекомендації з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля в галузі лісового господарства».

Завдяки Методичним рекомендація можна вирішити ряд завдань, а саме:

  •  сприяти імплементації Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»;
  •  показати підприємствам лісового господарства шлях збору, аналізу та узагальнення інформації, потрібної для якісної оцінки впливу суцільних і поступових рубок на довкілля;
  • дати громадськості інструмент для перевірки якості ОВД;
  • звернути увагу галузі на чинники, що найбільше зазнають впливу: це біологічне різноманіття, ґрунти, поверхневі води, рекреаційно-оздоровчий і туристичний потенціал у регіоні – і запропонувати підхід до оцінки впливів на такі чинники;
  • рекомендувати кращі заходи і сталі практики для зменшення впливу на довкілля від лісогосподарської діяльності.

З Методичними рекомендаціями можна ознайомитися на сайті Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України за посиланням: https://mepr.gov.ua/documents/2749.html

 

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь