Порушення процедури СЕО: затвердження документів державного планування без проведення процедури стратегічної екологічної оцінки

Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку» регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються критеріїв, визначених частиною 1 статті 2 цього Закону.

Документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Звертаємо увагу, що стратегічна екологічна оцінка здійснюється у процесі розроблення документа державного планування до його подання для затвердження і є обов’язковою у випадках, визначених законодавством, та має здійснюватися відповідно до вимог відповідних нормативно-правових актів.

Проте мають місце непоодинокі випадки недотримання вимог Закону, а саме затвердження документів державного планування без попереднього проведення процедури стратегічної екологічної оцінки.

Повідомляємо, що прийняті правові акти про затвердження документів державного планування, на які поширюється дія Закону і які не пройшли процедури стратегічної екологічної оцінки підлягають скасуванню.

Департамент просить не допускати порушень процедури стратегічної екологічної оцінки та забезпечити дотримання вимог Закону при розробленні та затвердженні документів державного планування.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь