Важливо. Про моніторинг наслідків виконання документів державного планування

Відносини у сфері стратегічної екологічної оцінки (СЕО) проєктів документів державного планування (ДДП) регулюються Законом України «Про стратегічну екологічну оцінку».
Процедура СЕО включає в себе моніторинг наслідків виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, що здійснюється з метою виявлення наслідків виконання ДДП для довкілля, забезпечення здійснення заходів із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання ДДП, а також у разі виявлення негативних наслідків, які не передбачені звітом про СЕО, та вжиття заходів для їх усунення.
Заходи, які передбачаються для здійснення моніторингу, повинні враховувати специфіку, період, на який здійснюється планування, та необхідність здійснення моніторингу на різних стадіях виконання.
Інформація щодо заходів, передбачених для здійснення моніторингу зазначається у звіті про СЕО.
З урахуванням результатів громадського обговорення, консультацій з органами виконавчої влади у процесі проведення стратегічної екологічної оцінки замовник ДДП розробляє заходи для здійснення моніторингу та протягом п’яти робочих днів з дня затвердження ДДП розміщує їх на власному офіційному вебсайті, і письмово повідомляє про це Міндовкілля.
Моніторинг здійснює замовник та один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному вебсайті у мережі Інтернет.
З метою забезпечення здійснення моніторингу замовник своїм рішенням може утворювати групи експертів, що відповідальні за здійснення моніторингу (моніторингові групи), визначати їх склад та порядок роботи.
У разі, коли під час здійснення моніторингу виявлено не передбачені звітом про СЕО негативні наслідки виконання ДДП для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, замовник повинен вжити заходів для їх усунення, а також подати органу державної влади або органу місцевого самоврядування, який затвердив ДДП, пропозиції щодо внесення змін до такого документа з метою усунення негативних наслідків. У такому разі зміни, що вносяться до ДДП, підлягають СЕО.
Вимоги для розроблення заходів та проведення моніторингу встановлені статтею 17 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку». Порядок здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1272.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь