Умови та наслідки післяпроєктного моніторингу оцінки впливу на довкілля

Проходження процедури з оцінки впливу на довкілля є обов’язковим у процесі прийняття рішень щодо провадження видів планованої діяльності, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об’єктів, інше втручання в природне середовище.

Післяпроєктний моніторинг планованої діяльності є складовою висновку з оцінки впливу на довкілля та обов’язковим до виконання суб’єктом господарювання. Суб’єкт господарювання зобов’язаний провести його в суворо зазначеному порядку та у визначені терміни.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений центральний або територіальний орган визначає порядок, строки та вимоги до його здійснення, узгоджує вжиття додаткових заходів і дій із запобігання, уникнення, зменшення (пом’якшення), усунення, обмеження впливу господарської діяльності на довкілля.

Згідно ст. 13 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» суб’єкт господарювання забезпечує здійснення післяпроєктного моніторингу з метою виявлення будь-яких розбіжностей і відхилень у прогнозованих рівнях впливу на довкілля та ефективності заходів із запобігання забрудненню довкілля та його зменшення, якщо це передбачено висновком з оцінки впливу на довкілля.

Порушення законодавства у сфері оцінки впливу на довкілля є підставою для скасування висновку з оцінки впливу на довкілля та рішення пропровадження планованої діяльності.

Також зазначаємо, що якщо під час провадження господарської діяльності, щодо якої здійснювалася оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров’я населення чи довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про провадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність – припиненню.

Враховуючи вищенаведене Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації наголошує, що суб’єктам господарювання потрібно вчасно подавати результати здійснення моніторингових досліджень планової діяльності, для забезпечення виконання природоохоронного законодавства.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь