Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища у Львівській області за грудень 2020 року

Аналітична довідка за грудень 2020 року 

Стан атмосферного повітря

У грудні 2020 р. систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах  (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин проводиться згідно РД 52.04.186-89.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні – пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  1. Код 0401 – вул. Юнаківа;
  2. Код 0303 – вул. Городоцька, 211;
  3. Код 0704 – вул. Соборна, 11;
  4. Код 0808 – вул. Зелена, 301;

Періодичність та об’єкти спостереження на цих точках подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Періодичність та об’єкти спостереження стану атмосферного повітря

у м. Львові

Код точки спостереження Періодичність спостереження Об’єкти спостереження
Код 0401 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0303 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, NO, HF, формальдегід

Код 0704 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0808 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. ГДК розділяються на максимально разові (з ними порівнюються разові визначені концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються розраховані середньомісячні концентрації). Визначення середньодобових концентрацій лабораторія СЗА Львівського РЦГМ не проводить у зв’язку із тим, що для визначення таких концентрацій є відповідні вимоги до відбору проб повітря, забезпечити які з певних економічних причин Держгідрометслужба України не має змоги.

У грудні перевищення максимально-разових ГДК не спостерігалося.

По середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК у цьому місяці межу ГДК переступає пил,  діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищень в порівнянні з попередніми показниками максимально разових ГДК по цих речовинах не зафіксовано. При порівнянні з попереднім місяцем особливих змін рівня забруднення не зафіксовано. Однак, згідно з методичних документів, порівнювати різні місяці є не зовсім правильним, тому що на забруднення атмосферного повітря великий вплив мають кліматичні умови (особливо висока температура, висока вологість, відсутність вітру), а кліматичний режим окремих місяців є досить різним.

Детальніший опис забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами подано у таблиці 1.1. та 1.2. (вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Львова). Дані рН опадів приведені в таблиці 1.3.

Таблиця 1.1.

Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Львова  (у долях  ГДК) за грудень 2020 року  і в порівнянні з груднем 2019  року.

Назва домішки Допус-тимий рівень

ГДК

Номери постів спостережень (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 2020 2019
Пил 1,0 0,93 0,93 1,07 0,93 0,93 1,13
Діоксид сірки 1,0 0,18 0,22 0,22 0,18 0,20  0,30
Оксид вуглецю 1,0 0,62 0,72 0,76 0,64 0,68 0,72
Діоксид азоту 1,0 0,83 1,20 1,18 1,00 1,05 1,25
Оксид азоту 1,0 0,40 0,50 0,45 0,48
Фтористий водень 1,0 0,60 0,80 0,60 1,00 0,80 1,00
Формальдегід 1,0 2,33 2,67 3,33 3,00 3,00 3,33

                                                                                                                                                        Таблиця 1. 2.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Львова  (у долях ГДК) за грудень 2020 року і в порівнянні з груднем 2019 року.

Назва домішки Допус-тимий рівень

ГДК

Номери постів спостережень (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 2020 2019
Пил 1,0 0,38 0,38 0,40 0,38 0,40 0,60
Діоксид сірки 1,0 0,06 0,10 0,08 0,07 0,10 0,16
Оксид вуглецю 1,0 0,70 0,78 0,90 0,76 0,90 1,20
Діоксид азоту 1,0 0,35 0,60 0,50 0,50 0,60 0,85
Оксид азоту 1,0 0,07 0,10 0,1 0,17
Фтористий водень 1,0 0,25 0,35 0,30 0,60 0,60 0,65
Формальдегід 1,0 0,29 0,51 0,60 0,46 0,60 0,80

У грудні 2020 року в порівнянні з груднем 2019 року спостерігаємо зменшення всіх показників середньомісячних концентрацій крім формальдегіду. Значно зменшилися середньомісячні концентрації фтористого водню, діоксиду азоту та пилу в атмосферному повітрі м. Львова ).

Дані по кислотності опадів у м. Львові за грудень 2020 р.

Таблиця.1.3.

Дата Вид опадів Напрямок

вітру

(градуси)

Швидкість

Вітру,м/с

Відносна

Вологість,%

рН Сума опадів,

мм

10.12. Сніг 140 07 96 6,2 2,0
12.12. Дощ 140 06 97 6,3 7,9
22.12. Дощ 160 04 91 6,2 1,4
23.12. Дощ 200 04 96 6,4 4,5
24.12. Дощ 180 04 99 6,4 15,1
25.12. Дощ 140 02 95 6,3 2,3
31.12 Дощ 220 01 93 6,3 3,5
Дані по кислотності опадів М Рава-Руська за грудень 2020 р.
10.12. Сніг 110 05 94 6,2 1,5
12.12. Дощ 140 05 97 6,3 7,1
13.12. Дощ 090 02 96 6,2 1,5
23.12. Дощ 180 02 67 6,2 3,4
24.12. Дощ 240 05 95 6,3 12,2
30.12. Дощ 140 02 74 6,2 1,1
31.12 Дощ 220 01 93 6,3 3,8

Дані по кислотності опадів по М Кам’янка-Бузька

за грудень 2020 р.

10.12. Сніг 090 05 87 6,4 3,7
12.12. Дощ 100 03 89 6,3 11,0
13.12. Дощ 020 01 96 6,4 3,4
22.12 Дощ 120 02 90 6,4 1,4
23.12. Дощ 220 02 92 6,4 3.5
24.12. Дощ 170 05 95 6,3 10,3
25.12. Дощ 260 06 93 6,3 2,1
31.12 Дощ 010 03 93 6,3 20,5

Стан забруднення поверхневих вод

 У грудні 2020 року комплексною лабораторією спостережень за забрудненням природного середовища  Волинського ЦГМ проводився   діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод басейну р. Вісла. Результати представлені у табл.2.

Таблиця 2

Результати діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод басейну р.Вісла за грудень 2020 р.

  р. Західний Буг 781 км, м. Буськ  

р. Західний Буг 723 км, с.Старий Добротвір

 

р. Рата, 3,5 км,с.Межиріччя

 

р. Київський потік ,11 км, с. Нестаничі

 

Дата відбору 23.12. 23.12. 23.12. 23.12.
Температура, oC 3,5 4,0 2,0 3,0
рH 7,94 8,13 8,18 7,74
Кисень, мг О2/дм3 11,4 11,8 12,0 11,4
Магній, мг/дм3 11,3 11,3 9,4 4,7
Хлориди, мг/дм3 54,9 56,7 24,1 30,1
Сульфати, мг/дм3 24,0 25,9 24,0 27,9
Твеpдість, мг-екв/дм3 7,95 7,84 6,29 7,33
Гідpокаpбонати, мг/дм3 463 456 360 376
Натpій, мг/дм3 42 44,2 19,7 6,40
Кальцій, мг/дм3 141 138 110 139
Біхpом. окисл., мг О2/дм3 31,8 31,8 29,1 19,1
БСК5, мг О2/дм3 5,10 3,48 3,04 1,80
Азот амонійний, мг N/дм3 3,59 3,06 0,62 0,19
Азот нітpитний, мг N/дм3 0,374 0,025 0,115 0,018
Азот нітpатний, мг N/дм3 0,31 0,31 0,13 0,73
Фосфати, мг P/дм3 0,552 0,453 0,207 0,019
Фосфоp загальний, мг P/дм3 1,077 0,585 0,256 0,041

 Радіаційний фон

 Дані по радіаційному фону м. Львова та Львівської області подано у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря за грудень 2020 року.

Пункт спостереження Гама-фон, мкр/год
Допустимий рівень природного фону Максимально разовий рівень

 за місяць

Середньомісячне значення
Звітний

 місяць

Попередній місяць
ВАС Львів 25 14 11 11
М Броди 25 12 10 10
М Дрогобич 25 13 12 12
М Кам’янка-Бузька 25 11 10 10
М Мостиська 25 12 11 11
М  Рава-Руська 25 12 10 10
М Славськ 25 13 12 12
Карпатська ГМО 25 14 12 11
М Турка 25 14 12 12
М Яворів 25 11 10 10
Середнє по області     11 11

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря у грудні 2020 року проводилося по таких пунктах спостереження як АМСЦ Львів, АМСЦ Дрогобич, м. Стрий, м. Броди, м.  Мостиська, м. Кам’янка-Бузька, м. Рава-Руська, м. Славськ, м. Турка, м. Яворів.

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону за грудень не перевищує рівень природного фону Львівської області.

 

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь