Основні порушення процедури стратегічної екологічної оцінки за результатами аналізу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України

За результатами аналізу дотримання місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування процедури стратегічної екологічної оцінки Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України інформує про наступне.
Порушуються вимоги частини першої статті 13 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» (далі – Закон), якою передбачено, що проект документа державного планування як державного, так і місцевого та регіонального рівнів, звіт про стратегічну екологічну оцінку та повідомлення про оприлюднення цих документів замовник подає (на паперових носіях та в електронному вигляді) до Міндовкілля.
Так, у випадку розроблення містобудівної документації, мають місце випадки подання для розгляду проектів документів державного планування не у повному обсязі, або із зменшеними копіями графічних матеріалів чи їх чорнобілими копіями, що унеможливлює опрацювання поданих матеріалів.
Непоодинокими є випадки, коли повідомлення про оприлюднення проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку надсилається до Міндовкілля пізніше його опублікування у друкованих засобах масової інформації, та розміщення на офіційному веб-сайті замовника, що не дозволяє міністерству забезпечити своєчасне інформування громадськості щодо громадського обговорення у строк, встановлений замовником.
Також мають місце чисельні порушення вимог статті 16 Закону щодо інформування про затвердження документа державного планування.
Крім того, оскільки Закон було введено в дію 12 жовтня 2018 року, мають бути дотримані вимоги його статті 17 відповідно до якої замовник у межах своєї компетенції здійснює моніторинг наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення та один раз на рік оприлюднює його результати на своєму офіційному веб-сайті у мережі Інтернет.
Також Міністерство наголошує, що відповідно до частини другої статті 68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» особи, винні у порушенні вимог законодавства України при здійсненні стратегічної екологічної оцінки, несуть відповідальність за порушення законодавства про охорону навколишнього природного середовища.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь