Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища у Львівській області за жовтень 2020 року

Аналітична довідка за жовтень 2020 року

Стан атмосферного повітря

У жовтні 2020 р. систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах  (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин проводиться згідно РД 52.04.186-89.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні – пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  1. Код 0401 – вул. Юнаківа;
  2. Код 0303 – вул. Городоцька, 211;
  3. Код 0704 – вул. Соборна, 11;
  4. Код 0808 – вул. Зелена, 301;

Періодичність та об’єкти спостереження на цих точках подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Періодичність та об’єкти спостереження стану атмосферного повітря у м. Львові

Код точки спостереження Періодичність спостереження Об’єкти спостереження
Код 0401 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0303 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, NO, HF, формальдегід

Код 0704 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0808 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. ГДК розділяються на максимально разові (з ними порівнюються разові визначені концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються розраховані середньомісячні концентрації). Визначення середньодобових концентрацій лабораторія СЗА Львівського РЦГМ не проводить у зв’язку із тим, що для визначення таких концентрацій є відповідні вимоги до відбору проб повітря, забезпечити які з певних економічних причин Держгідрометслужба України не має змоги.

У жовтні перевищення максимально-разових ГДК не спостерігалося.

По середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК у цьому місяці межу ГДК переступає пил,  діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищень максимально разових ГДК по цих речовинах не зафіксовано. При порівнянні з попереднім місяцем особливих змін рівня забруднення не зафіксовано. Однак, згідно з методичних документів, порівнювати різні місяці є не зовсім правильним, тому що на забруднення атмосферного повітря великий вплив мають кліматичні умови (особливо висока температура, висока вологість, відсутність вітру), а кліматичний режим окремих місяців є досить різним.

Детальніший опис забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами подано у таблиці 1.1. (вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Львова). Дані рН опадів приведені в таблиці 1.2.

У жовтні 2020 року у порівнянні з жовтнем 2019 року спостерігаємо зменшення всіх показників середньомісячних концентрацій. Значно зменшилися середньомісячні концентрації формальдегіду, фтористого водню та діоксиду азоту в атмосферному повітрі м. Львова.

 Таблиця 1.1

Середньомісячні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Львова  (у долях  ГДК) за жовтень 2020 року  і в порівнянні з жовтнем 2019  року.

Назва домішки Допус-тимий рівень

ГДК

Номери постів спостережень (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 2020 2019
Пил 1,0 1,00 1,07 1,07 1,00 1,00 1,07
Діоксид сірки 1,0 0,16 0,24 0,36 0,22 0,22  0,30
Оксид вуглецю 1,0 0,62 0,75 0,78 0,59 0,70 0,72
Діоксид азоту 1,0 0,98 1,30 1,53 1,20 1,25 1,38
Оксид азоту 1,0 0,43 0,57 0,50 0,53
Фтористий водень 1,0 0,60 0,60 0,60 0,80 0,60 0,80
Формальдегід 1,0 2,33 3,00 3,33 2,67 2,67 3,33

Таблиця  1. 2.

Максимальні концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі м. Львова  (у долях ГДК) за жовтень 2020 року і в порівнянні з жовтнем 2019 року.

Назва домішки Допус-тимий рівень

ГДК

Номери постів спостережень (ПСЗ) По місту
1 2 3 4 2020 2019
Пил 1,0 0,40 0,40 0,40 0,36 0,40 0,80
Діоксид сірки 1,0 0,06 0,09 0,11 0,08 0,11 0,14
Оксид вуглецю 1,0 0,76 0,92 0,92 0,52 0,92 1,40
Діоксид азоту 1,0 0,45 0,85 0,85 0,70 0,85 0,80
Оксид азоту 1,0 0,10 0,17 0,17 0,22
Фтористий водень 1,0 0,25 0,45 0,35 0,55 0,55 0,75
Формальдегід 1,0 0,29 0,69 0,80 0,49 0,80 0,74

Стан забруднення поверхневих вод

 У жовтні 2020 року комплексною лабораторією спостережень за забрудненням природного середовища  Волинського ЦГМ проводився   діагностичний моніторинг масивів поверхневих вод басейну р. Вісла. Результати представлені у табл.2.

Таблиця 2

Результати діагностичного моніторингу масивів поверхневих вод басейну р.Вісла

за жовтень 2020 р.

  р. Західний Буг 781 км, м. Буськ  

р. Західний Буг 723 км, с.Старий Добротвір

 

р. Рата, 3,5 км,с.Межиріччя

 

р. Київський потік ,11 км, с. Нестаничі

 

Дата відбору 15.10. 15.10. 15.10. 15.10.
Температура, oC 13,0 14,0 11,0 12,0
рH 7,77 8,08 8,05 7,58
Кисень, мг О2/дм3 5,44 9,60 9,28 7,36
Магній, мг/дм3 15,0 8,9 7,0 6,6
Хлориди, мг/дм3 42,5 37,2 17,7 23,0
Сульфати, мг/дм3 18,3 19,2 21,1 20,2
Твеpдість, мг-екв/дм3 7,14 6,52 5,60 6,18
Гідpокаpбонати, мг/дм3 345 400 308 351
Натpій, мг/дм3 2,22 37,0 9,83 16,1
Кальцій, мг/дм3 118 116 100 112
Біхpом. окисл., мг О2/дм3 43,0 50,0 28,0 18,0
БСК5, мг О2/дм3 3,52 1,60 2,32 2,32
Азот амонійний, мг N/дм3 1,79 0,90 0,40 0,16
Азот нітpитний, мг N/дм3 0,112 0,470 0,042 0,027
Азот нітpатний, мг N/дм3 0,21 0,04 0,25 0,01
Фосфати, мг P/дм3 0,310 0,262 0,062 0,024
Фосфоp загальний, мг P/дм3 0,462 0,380 0,087 0,031

 Радіаційний фон

 Дані по радіаційному фону м. Львова та Львівської області подано у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря за жовтень 2020 року.

Пункт спостереження Гама-фон, мкр/год
Допустимий рівень природного фону Максимально разовий рівень

 за місяць

Середньомісячне значення
Звітний

 місяць

Попередній місяць
ВАС Львів 25 13 11 11
М Броди 25 12 10 10
М Дрогобич 25 13 12 12
М Кам’янка-Бузька 25 12 10 10
М Мостиська 25 13 11 11
М  Рава-Руська 25 12 10 10
М Славськ 25 14 12 12
Карпатська ГМО 25 15 12 12
М Турка 25 13 12 12
М Яворів 25 12 10 9
Середнє по області 11 11

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря у жовтні 2020 року проводилося по таких пунктах спостереження як АМСЦ Львів, АМСЦ Дрогобич, м. Стрий, м. Броди, м.  Мостиська, м. Кам’янка-Бузька, м. Рава-Руська, м. Славськ, м. Турка, м. Яворів.

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону за жовтень не перевищує рівень природного фону Львівської області.

 

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь