У Львові обговорюють шляхи реалізації Цілей сталого розвитку ООН

11.06.2018 у Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького проходить засідання круглого столу «Стратегічні напрями реалізації Цілей сталого розвитку ООН для забезпечення розвитку еколого-економічних систем гірських територій Львівської області». Участь у круглому столі взяла начальник відділу біоресурсів, заповідної справи та моніторингу департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Інеса Шемелинець.

Під час семінару обговорюються сучасні тенденції та передумови збалансованого розвитку сільських територій, екологічний стан гірських районів, тенденції розвитку природно-заповідного фонду Львівської області області, формування екологічної свідомості людини, екологічної культури відповідно до цілей сталого розвитку ООН.

Зазначаємо, що всі країни світу дотримуються цілей сталого розвиткуООН, серед яких:

1. Подолання бідності у всіх її формах та усюди.

2. Подолання голоду, досягнення продовольчої безпеки, поліпшення харчування і сприяння сталому розвитку сільського господарства.

3. Забезпечення здорового способу життя та сприяння благополуччю для всіх у будь-якому віці.

4. Забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та заохочення можливості навчання впродовд усього життя для всіх.

5. Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок і дівчат.

6. Забезпечення наявності та раціонального використання водних ресурсів і санітарії для всіх.

7. Забезпечення доступу до недорогих, надійних, стійких і сучасних джерел енергії для всіх.

8. Сприяння поступальному, всеохоплюючому та сталому сталому економічному зростанню, повній і продуктивній зайнятості та гідній праці для всіх.

9. Створення стійкої інфраструктури, сприяння всеохоплюючій і сталій індуастріалізації та інноваціям.

10. Скорочення нерівності всередині країн і між ними.

11. Забезпечення відкритості, безпеки, життєстійкості й екологічної стійкості міст і населених пунктів.

12. Забезпечення переходу до раціональних моделей споживання і виробництва.

13. Вжиття невідкладних заходів щодо боротьби зі зміною клімату та його наслідками.

14. Збереження та раціональне використання океанів, морів і морських ресурсів в інтересах сталого розвитку.

15. Захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх раціональному використанню, раціональне лісокористування, боротьба з опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття.

16. Сприяння побудові миролюбного й відкритого суспільства в інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя для всіх і створення ефективних, підзвітних та заснованих на широкій участі інституцій на всіх рівнях.

17. Зміцнення засобів здійснення й активізація роботи в рамках Глобального партнерства в інтересах сталого розвитку.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь