Розроблено Національну стратегію щодо поводження з видами-вселенцями інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні на період до 2030 року

За словами Заступника Міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко, розроблення стратегії щодо поводження з видами-вселенцями удосконалить державну екологічну політику щодо запобігання проникненню інвазійних чужорідних видів і посилить контроль за проникнення їх до природних екосистем. Крім того, мінімізує несприятливий вплив таких видів на господарську діяльність та здоров’я людини.

«Зміна довкілля та діяльність людини призводять розповсюдження різновидів інвазійних рослин в природне середовище. А це становлять небезпеку не лише для збереження природного фіторізноманіття України а й для якості життя людини. Сьогодні вся світова наукової спільнота працює над вирішенням питання мінімізації шкоди еко системі завданої інвазійними видами. Розроблена стратегія – результат багаторічної роботи великої групи науковців. І вона стане книгою правил поводження з видами-вселенцями інвазійними чужорідними видами флори і фауни в Україні», – зазначив під час зустрічі заступник міністра екології та природних ресурсів України Василь Полуйко.

За його словами, стратегія встановить правові механізми щодо поводження з ІЧВ, зокрема буде схвалено нормативно-правові акти, методичні рекомендації, а також внесено відповідні зміни до чинних нормативно-правових актів стосовно сільського, рибного, лісового, мисливського, житлово-комунального господарств, транспортної інфраструктури, природно-заповідного фонду, ветеринарної медицини, карантину та захисту рослин, санітарного та епідемічного благополуччя населення, митної справи.

Василь Полуйко також розповів, що стратегією передбачено розроблення та затвердження Національного плану заходів з реалізації Стратегії, в якому будуть визначені конкретні організаційно-технічні, регуляторні заходи, відповідальні виконавці та строки їх здійснення. Також Стратегія визначає необхідність розроблення і затвердження відповідних планів заходів на місцевому рівні.

Наразі документ винесено на громадське обговорення.

«Частина роботи буде приділятися поінформованості населення про підвищення рівня небезпеки і правильного з ІЧВ. Наразі є проблема низької поінформованості громадян про вплив інвазійних чужорідних видів на стан довкілля, господарську діяльність і здоров’я населення», – сказав Василь Полуйко.

Інвазійні (інвазивні) види— алохтонні види із значною здатністю до експансії, які розповсюджуються природним шляхом або за допомогою людини й становлять значну загрозу для флори й фауни певних екосистем, конкуруючи з автохтонними видами за екологічні ніші, а також спричиняючи загибель місцевих видів.

Джерело:https://menr.gov.ua/news/33369.html

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь