Мінприроди роз’яснило, як залучати громадськість до екологічної оцінки державних та місцевих програм і планів

Мінприроди на виконання Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», прийнятого у березні 2018 року, затверджено Методичні рекомендації із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування.

Методичні рекомендації розміщено на офіційному веб-сайті міністерства за адресою:/files/docs/nakazy/2018/nakaz_296.pdf (2247 Кб)

У зв’язку з цим Мінприроди направило офіційні листи до органів місцевого самоврядування, міських рад та обласних державних адміністрацій із роз’ясненнями щодо залучення громадськості під час реалізації процедури стратегічної екологічної оцінки.

Ухвалений Закон “Про стратегічну екологічну оцінку”, який набере чинності 12 жовтня нинішнього року, містить вузьке визначення громадськості, яке може створити перепони у вільному доступі громадян до процедури СЕО. Зокрема, Закон стосується лише тих громадських організацій, що діють на відповідній території, на яку поширюється дія документа.

Водночас міжнародні зобов’язання України передбачають можливість широкого залучення громадськості. Про це, зокрема, йдеться в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС, а також у Протоколі про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище у транскордонному контексті.

У зв’язку з цим, Мінприроди звернуло увагу органів місцевого самоврядування, міських рад та обласних державних адміністрацій на те, що згідно з українським законодавством, якщо міжнародним договором передбачено інші правила, аніж законодавством України, повинні застосовуватись вимоги міжнародного договору. Отже, до процедури СЕО має залучатись якнайширше коло громадськості та заінтересованих сторін.

Згідно із законом громадськість має отримати вільний доступ та дієві механізми впливу на стратегічні рішення. Під час проведення СЕО велика увага приділяється збиранню інформації від місцевих мешканців про їх потреби, а також передбачено проведення громадських обговорень і консультацій, за необхідності – навіть транскордонних. Непроведення громадських слухань чи обговорень може бути підставою для оскарження таких рішень.

Нагадаємо, що 20 березня 2018 року Верховна Рада Україна розглянула і підтримала законопроект № 6106 “Про стратегічну екологічну оцінку”, який встановлює механізм стратегічної екологічної оцінки (СЕО), який діє в країнах Європейського Союзу та передбачає, що всі важливі документи, зокрема, державні програми, повинні, у першу чергу, проходити стратегічну екологічну оцінку з метою врахування ймовірних ризиків тих чи інших дій для довкілля. Процедура СЕО буде обов’язковою з 12 жовтня 2018 року і розповсюджуватиметься, наприклад, на містобудівні плани, стратегії розвитку областей, програми розвитку промисловості, аграрного сектора тощо.

Закон передбачає, що протягом кількох наступних років поетапно мають бути інтегровані екологічні цілі та пріоритети сталого розвитку до розробки документів державного планування, поширені практики СЕО на місцеві проекти й програми, а також узгоджені процедури з проведення СЕО в Україні згідно з аналогічними процедурами держав Європейського Союзу.

Тобто, введення в дію законів «Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) та «Про стратегічну екологічну оцінку» відміняє попередні нормативно-правові документи щодо екологічної експертизи, на які було багато нарікань із боку бізнесу щодо корупційності, та максимально наближає наші процедури екологічного оцінювання до існуючих у Європейському Союзі.

Джерело:https://menr.gov.ua/news/32674.html

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь