Міністерство енергетики та захисту довкілля України повідомляє щодо процедури стратегічної екологічної оцінки

З метою забезпечення проведення процедури стратегічної екологічної оцінки відповідно до Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» Міністерство енергетики та захисту довкілля України просить взяти до уваги наступне.

Правовий порядок здійснення стратегічної екологічної оцінки як процедури визначення, опису та оцінювання наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, врегульовано Законом, відповідно до статті 1 якого документами державного планування є стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

Частиною першою статті 2 Закону встановлено, що його дія поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об’єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об’єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі, крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

Окремо слід зазначити, що дія Закону не поширюється на програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період (пункт 3 частини другої статті 2 Закону).

Проте вказана норма згідно з розділом VI «Прикінцеві та перехідні положення» Закону втрачає чинність 1 січня 2020 року.

Враховуючи вищевикладене, рішення про здійснення у 2020 році стратегічної екологічної оцінки програм економічного і соціального розвитку, областей, районів, міст, сіл, селищ на короткостроковий період, а також змін до програм економічного і соціального розвитку районів, міст, сіл, селищ, які були прийняті наприкінці 2019 року без проведення стратегічної екологічної оцінки, мають прийматися змовниками з урахуванням вимог частини першої статті 2 Закону.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь