Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища за липень 2018 року

Аналітична довідка за липень 2018 року

Стан атмосферного повітря

У липні 2018 р. систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин проводиться згідно РД 52.04.186-89.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні – пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  1. Код 0401 – вул. Юнаківа;
  2. Код 0303 – вул. Городоцька, 211;
  3. Код 0704 – вул. Соборна, 11;
  4. Код 0808 – вул. Зелена, 301;

Періодичність та об’єкти спостереження на цих точках подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Періодичність та об’єкти спостереження стану атмосферного повітря

у м. Львові

Код точки спостереження

Періодичність спостереження

Об’єкти спостереження

Код 0401

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0303

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, NO, HF, формальдегід

Код 0704

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0808

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично-допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. ГДК розділяються на максимально разові (з ними порівнюються разово визначені концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються розраховані середньомісячні концентрації). Визначення середньодобових концентрацій лабораторія СЗА ЛЦГМ не проводить у зв’язку із тим, що для визначення таких концентрацій є відповідні вимоги до відбору проб повітря, забезпечити які з певних економічних причин Держгідрометслужба України не має змоги.

У липні 2018р. перевищення максимально-разових ГДК спостерігалося тільки по оксиду вуглецю – 0,5% від кількості спостережень. У цьому місяці по середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК межу ГДК переступає пил, діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищень максимально разових ГДК по цих речовинах не зафіксовано.

При порівнянні з попереднім місяцем особливих змін рівня забруднення не зафіксовано. Однак, згідно з методичних документів, порівнювати різні місяці є не зовсім правильним, тому що на забруднення атмосферного повітря великий вплив мають кліматичні умови (особливо висока температура, висока вологість, відсутність вітру), а кліматичний режим окремих місяців є досить різним.

Детальніший опис забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами подано у таблиці 1.1. (вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Львова). Дані рН опадів приведені в таблиці 1.2.

Стан забруднення поверхневих вод

Щомісячну інформацію про стан забруднення поверхневих вод надає Львівське обласне управління водних ресурсів.

У липні 2018 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської гідрогеолого– меліоративної експедиції проводилося дослідження щодо хімічного та радіологічного забруднення поверхневих вод у визначених пунктах спостереження в межах басейнів р.Західний Буг, Дністер та Сян.

Басейн р. Західний Буг

У басейні р. Західний Буг відбір проб здійснювався в 5 пунктах спостереження. На всіх встановлено перевищення граничнодопустимих норм (рибогосподарські нормативи). Зокрема, у р. Полтва (пункт спостереження м. Кам’янопіль), та зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального. Також у р. Полтва зафіксовано низький вміст розчиненого вмісту кисню 2,78 мг/дм3 при нормі не менше 4.

У пункті спостереження «Добротвірське водосховище – м. Добротвір, нижній б’єф» зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

У пункті спостереження р. Західний Буг – м. Сокаль, відстань від гирла 637км зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

У пункті спостереження р. Рата – м. Великі Мости, відстань від гирла 22км зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентраціїазоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

У пункті спостереження р. Західний Буг – м. Старгород, відстань від гирла 669км зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

Басейн р. Дністер

У басейні р. Дністер відбір проб здійснювався в 1 пункті спостереження, на якому встановлено перевищення граничнодопустимої концентрації (рибогосподарські нормативи). А саме, у пункті спостережень «р. Зубра – с. Зубра», відстань від гирла 30м зафіксовано перевищення гранично-допустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

Отримані дані по радіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) у зазначених вище пунктах спостереження не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод.

Слід відмітити, що дослідження проводяться по таких гідрохімічних показниках – азот амонійний, БСК5, БСК20, водневий показник рН, гідрокарбонати, жорсткість, завислі речовини, залізо загальне, запах, кальцій, кольоровість, лужність, магній, сухий залишок, натрій+калій, азот нітратів, азот нітритів, прозорість, розчинений кисень, сульфати, температура, фосфати, хлориди, ХСК та радіологічних показникахцезій – 137, стронцій – 90.

Радіаційний фон

Дані по радіаційному фону м. Львова та Львівської області подано у таблиці 3.1.

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря у липні 2018 року проводилося по таких пунктах спостереження як ВАС Львів, АМСЦ Дрогобич, м. Стрий( Карпатська ГМО), м. Броди, м.Мостиська, м. Кам’янка-Бузька, м. Рава-Руська, м. Славськ, м. Турка, м. Яворів.

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону за липень не перевищує рівень природного фону Львівської області.

Стан геологічного середовища

Спостереження за екзогенними та ендогенними геодинамічними процесами у Львівській області проводить відділ сейсмічності Карпатського регіону інституту геофізики НАН України. У липні 2018 року в межах Львівської області землетрусів не зареєстровано

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь