Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища у Львівській області у листопаді 2017 року.

Аналітична довідка за листпад 2017.

Стан атмосферного повітря

У листопаді 2017 р. систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах (ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин проводиться згідно РД 52.04.186-89.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні – пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  1. Код 0401 – вул. Юнаківа;
  2. Код 0303 – вул. Городоцька, 211;
  3. Код 0704 – вул. Соборна, 11;
  4. Код 0808 – вул. Зелена, 301;

Періодичність та об’єкти спостереження на цих точках подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Періодичність та об’єкти спостереження стану атмосферного повітря

у м. Львові

Код точки спостереження

Періодичність спостереження

Об’єкти спостереження

Код 0401

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0303

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, NO, HF, формальдегід

Код 0704

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0808

2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. ГДК розділяються на максимально разові (з ними порівнюються разові визначені концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються розраховані середньомісячні концентрації). Визначення середньодобових концентрацій лабораторія СЗА Львівського РЦГМ не проводить у зв’язку із тим, що для визначення таких концентрацій є відповідні вимоги до відбору проб повітря, забезпечити які з певних економічних причин Держгідрометслужба України не має змоги.

У листопаді 2017 р. перевищення максимально-разових ГДК спостерігалося тільки по оксиду вуглецю (0,5% від кількості спостережень). У цьому місяці по середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК межу ГДК переступає тільки формальдегід, хоч перевищень максимально разових ГДК цій речовині не зафіксовано. При порівнянні з попереднім місяцем особливих змін рівня забруднення не зафіксовано. Однак, згідно з методичних документів, порівнювати різні місяці є не зовсім правильним, тому що на забруднення атмосферного повітря великий вплив мають кліматичні умови (особливо висока температура, висока вологість, відсутність вітру), а кліматичний режим окремих місяців є досить різним.

Стан забруднення поверхневих вод

Щомісячну інформацію про стан забруднення поверхневих вод надає Львівське обласне управління водних ресурсів.

У листопаді 2017 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської гідрогеолого–меліоративної експедиції проводилося дослідження щодо хімічного та радіологічного забруднення поверхневих вод у визначених пунктах спостереження в межах басейнів р.Дністер, р.Західний Буг та р.Сян.

Басейн р. Дністер

У басейні р. Дністер відбір проб здійснювався в 4 пунктах спостереження, на 3-х з яких виявлено перевищення гранично допустимих концентрацій (далі ГДК) (показники порівнювалися з відповідними значеннями їх ГДК для водних об’єктів рибогосподарського призначення), зокрема:

-у пункті спостережень «р. Дністер – смт. Розвадів» виявлено перевищення гранично допустимої концентрації БСК5, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального;

-у створі «р. Дністер – м. Журавно» виявлено перевищення гранично допустимої концентрації фосфатних іонів та заліза загального;

-у створі «р.Стрий – м. Жидачів» перевищень гранично допустимих норм не зафіксовано.

-у пункті спостережень «р. Тисмениця – м. Дрогобич» виявлено перевищення граничнодопустимої концентрації БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатних іонів та заліза загального.

Басейн р. Західний Буг відбір проб здійснювався в 4 пунктах спостереження, на яких зафіксовано перевищення ГДК (рибогосподарські нормативи), а саме:

-у пункті спостережень «р. Західний Буг – м. Добротвір», нижче Добротвірського водосховища, виявлено перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, сульфатів, азоту амонійного та нітритного, фосфатів і заліза загального;

-у створі «р. Західний Буг – м. Сокаль»зафіксовано перевищення гранично допустимих БСК5, ХСК, сульфатів, азоту амонійного та нітритного, фосфатів і заліза загального;

-у створі «р. Західний Буг – м. Старгород»зафіксовано перевищення гранично допустимих ХСК, сульфатів, азоту амонійного та нітритного, фосфатів і заліза загального;

-у створі «р. Західний Буг – м. Камя’янка-Бузька»зафіксовано перевищення гранично допустимих БСК5, ХСК, сульфатів, азоту амонійного та нітритного, фосфатів і заліза загального;

Басейн р. Сян

У басейні р. Сян – відбір проб здійснювався в 1 пунктах спостереження, на якому виявлено перевищення ГДК (рибогосподарські нормативи), а саме:

– у створі «р. Шкло – с. Краковець» зафіксовано перевищення гранично допустимих норм сульфатів, азоту амонійного, заліза загального та кальцію.

Отримані дані по радіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) у зазначених вище пунктах спостереження не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод.

Слід відмітити, що дослідження проводяться по таких гідрохімічних показниках – азот амонійний, БСК5, БСК20, водневий показник рН, гідрокарбонати, жорсткість, завислі речовини, залізо загальне, запах, кальцій, кольоровість, лужність, магній, сухий залишок, натрій+калій, азот нітратів, азот нітритів, прозорість, розчинений кисень, сульфати, температура, фосфати, хлориди, ХСК та радіологічних показникахцезій – 137, стронцій – 90.

Радіаційний фон

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря у листопаді 2017 року проводилося по таких пунктах спостереження як АМСЦ Львів, АМСЦ Дрогобич, м. Стрий, м. Броди, м.Мостиська, м. Кам’янка-Бузька, м. Рава-Руська, м. Славськ, м. Турка, м. Яворів.

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону за листопад не перевищує рівень природного фону Львівської області.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь