Аналітичний огляд стану навколишнього природного середовища за жовтень 2018 року

Аналітична довідка за жовтень 2018 року.

Стан атмосферного повітря

У жовтні 2018 р. систематичні спостереження за вмістом шкідливих речовин в атмосферному повітрі міста проводилися лабораторією спостереження за забрудненням атмосферного повітря (СЗА) Львівського регіонального центру з гідрометеорології на чотирьох стаціонарних постах(ПСЗ) з періодичністю відбору чотири рази на добу шість днів на тиждень. Відбір і аналіз проб атмосферного повітря на вміст забруднюючих речовин проводиться згідно РД 52.04.186-89.

Визначалося 7 забруднюючих домішок, з них основні – пил (завислі речовини), діоксид сірки, оксид вуглецю та діоксид азоту. До специфічних домішок відносяться: оксид азоту, фтористий водень та формальдегід. Аналіз проб по всіх цих речовинах проводиться лабораторією СЗА. Також проводяться визначення рН опадів.

Стаціонарні пости спостереження у м. Львові:

  1. Код 0401 – вул. Юнаківа;
  2. Код 0303 – вул. Городоцька, 211;
  3. Код 0704 – вул. Соборна, 11;
  4. Код 0808 – вул. Зелена, 301;

Періодичність та об’єкти спостереження на цих точках подані у таблиці 1.

Таблиця 1.

Періодичність та об’єкти спостереження стану атмосферного повітря

у м. Львові

Код точки спостереження Періодичність спостереження Об’єкти спостереження
Код 0401 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0303 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, NO, HF, формальдегід

Код 0704 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

Код 0808 2 рази на добу

4 рази на добу

пил, СО

SO2, NO2, HF, формальдегід

 

Оцінка стану забруднення атмосферного повітря проводилася шляхом порівняння визначених концентрацій із відповідними гранично допустимими концентраціями (ГДК) речовин у повітрі населених пунктів. ГДК розділяються на максимально разові (з ними порівнюються разові визначені концентрації шкідливих речовин) та середньодобові (з ними порівнюються розраховані середньомісячні концентрації). Визначення середньодобових концентрацій лабораторія СЗА ЛЦГМ не проводить у зв’язку із тим, що для визначення таких концентрацій є відповідні вимоги до відбору проб повітря, забезпечити які з певних економічних причин Держгідрометслужба України не має змоги.

У жовтні перевищення максимально-разових ГДК спостерігалося по оксиду вуглецю – 1,9 % від кількості спостережень (на ПСЗ № 3 – центр міста). У цьому місяці по середньомісячних концентраціях при порівнянні із середньодобовими ГДК межу ГДК переступає пил, діоксид азоту та формальдегід, хоч перевищень максимально разових ГДК по цих речовинах не зафіксовано.

При порівнянні з попереднім місяцем особливих змін рівня забруднення не зафіксовано. Однак, згідно з методичних документів, порівнювати різні місяці є не зовсім правильним, тому що на забруднення атмосферного повітря великий вплив мають кліматичні умови (особливо висока температура, висока вологість, відсутність вітру), а кліматичний режим окремих місяців є досить різним.

Детальніший опис забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами подано у таблиці 1.1. (вміст забруднюючих речовин у атмосферному повітрі м. Львова). Дані рН опадів приведені в таблиці 1.2.

Стан забруднення поверхневих вод

Щомісячну інформацію про стан забруднення поверхневих вод надає Басейнове управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.

У жовтні 2018 р. лабораторією моніторингу вод та ґрунтів Львівської гідрогеолого- меліоративної експедиції проводилося дослідження щодо хімічного та радіологічного забруднення поверхневих вод у визначених пунктах спостереження в межах басейнів р. Дністер, р. Західний Буг та р. Сян.

Басейн р. Дністер

Відбір проб здійснювався у 8 пунктах спостереження, на 6 з яких встановлено наступні перевищення гранично допустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

У створі « р. Стрв’яж – с. Луки», відстань від гирла 6 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Дністер – смт. Розвадів», відстань від гирла 1191 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Дністер – с. Журавно», відстань від гирла 1159 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм заліза загального.

У створі « р. Дністер – м. Самбір», відстань від гирла 1278 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм азоту нітритного.

У створі « р. Тисмениця – м. Дрогобич», відстань від гирла 21 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Зубра – с. Зубра», відстань від гирла 30 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза загального.

У створах «р. Стрий – м. Жидачів», відстань від гирла 6 км, та «р. Стрий – м. Жидачів» перевищень гранично допустимих концентрацій не зафіксовано.

Басейн р. Західний Буг

Відбір проб здійснювався у 5 пунктах спостереження. На кожному з них встановлено наступні перевищення гранично допустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

У створі « р. Західний Буг – м. Сокаль», відстань від гирла 637 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Добротвірське водосховище – м. Добротвір», відстань від гирла 689 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Рата – м. Великі Мости», відстань від гирла 22 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм заліза загального.

У створі « р. Західний Буг – м. Старгород», відстань від гирла 669 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, сульфатів, фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Західний Буг – м. Кам’янка-Бузька», відстань від гирла 704 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, ХСК, азоту амонійного, азоту нітритного, фосфатів та заліза загального.

У створі « р. Полтва – с. Кам’янопіль», відстань від гирла 30 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм заліза загального.

Басейн р. Сян

Відбір проб здійснювався у 3 пунктах спостереження. На 2 встановлено наступні перевищення гранично допустимих концентрацій (рибогосподарські нормативи).

У створі « р. Вишня – с. Червнево», відстань від гирла 37 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм заліза загального.

У створі « р. Завадівка – с. Грушів», відстань від гирла 12 км, не зафіксовано перевищення гранично допустимих норм досліджуваних речовин.

У створі « р. Шкло – с. Краковець», відстань від гирла 66 км, зафіксовано перевищення гранично допустимих норм БСК5, сульфатів, кальцію, азоту амонійного, заліза загального.

Отримані дані по радіологічних характеристиках (Цезій-137, Стронцій-90) у зазначених вище пунктах спостереження не перевищують гранично допустимі нормативи, що свідчить про стабільний радіаційний стан вод.

Слід відмітити, що дослідження проводяться по таких гідрохімічних показниках – азот амонійний, БСК5, БСК20, водневий показник рН, гідрокарбонати, жорсткість, завислі речовини, залізо загальне, запах, кальцій, кольоровість, лужність, магній, сухий залишок, натрій + калій, азот нітратів, азот нітритів, прозорість, розчинений кисень, сульфати, температура, фосфати, хлориди, ХСК та радіологічних показниках – цезій – 137, стронцій – 90.

Результати гідрохімічних і радіологічних вимірювань якості поверхневих вод за жовтень 2018 р. подано у таблиці 2.1.

Радіаційний фон

Дані по радіаційному фону м. Львова та Львівської області подано у таблиці 3.1.

Радіоактивне забруднення атмосферного повітря у жовтні 2018 року проводилося по таких пунктах спостереження як АМСЦ Львів, АМСЦ Дрогобич, м. Стрий, м. Броди, м. Мостиська, м. Кам’янка-Бузька, м. Рава-Руська, м. Славськ, м. Турка, м. Яворів.

На всіх досліджуваних пунктах середньомісячне значення гамма-фону за жовтень не перевищує рівень природного фону Львівської області.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь