Засідання Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля в Львівській області

4 березня  2010 року  у  приміщенні Львівської облдержадміністрації відбулося засідання Міжвідомчої комісії з питань моніторингу довкілля в Львівській області.

Участь у Міжвідомчій комісії взяли: суб’єкти Львівської обласної системи моніторингу природного довкілля, представники Львівської обласної державної адмінстрації,  науковці, підприємці, ЗМІ.

Під час засідання Міжвідомчої комісії  розглядались:

  1. Звіт про роботу системи моніторингу природного довкілля в Львівській області за 2009 рік;
  2. Програма моніторингу природного довкілля в Львівській області на 2010 рік.

З доповідю щодо проведеного у 2009 р. моніторингу природного довкілля в Львівській області виступив начальник Держуправління ОНПС в Львівській області Б.Матолич.

На засіданні Міжвідомчої комісії  наведені основні результати  роботи системи моніторингу довкілля, зокрема висвітлені дані моніторингу: атмосферного повітря, шумового забруднення, водних ресурсів, грунтів, спостереження за екзогенними процесами.

Держуправлінням охорони навколишнього природного середовища в Львівській області зібрано і опрацьовано інформацію щодо впливу 80 підприємств – об’єктів підвищеної екологічної небезпеки на стан атмосферного повітря, водних ресурсів та поводження з відходами.

Розроблено рекомендації щодо вдосконалення програм моніторингових спостережень за викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, скидами  у поверхневі води та ґрунтами у місцях розміщення  промислових і побутових відходів у Львівській області.

У 2009 році за кошти ОФ ОНПС виконані такі моніторингові дослідження:

  • Моніторинг довкілля в зоні озокеритного рудника (22,0 тис. грн.);
  • Проведення екологічного моніторингу підземних вод, загазованості та забруднення ґрунтів на території м. Борислава (99,8 тис. грн.);
  • Створення комплексної автоматизованої системи аналітичного контролю водних ресурсів Львівської області (50,0 тис. грн.);
  • Проведення моніторингу в зоні діяльності гірничо-хімічних підприємств Львівщини (450,0 тис. грн.);
  • Забезпечення виконання регіональної програми моніторингу довкілля  (95,0 тис. грн.).

Учасниками Міжвідомчої комісії підтримана пропозиція Держуправління ОНПС в Львівській області щодо:

–  актуалізації Програми моніторингу природного довкілля Львівської області на 2011-2015 роки;

–  продовження реалізації чинної програми моніторингу довкілля Львівської області на 2006-2010 роки;

–  приведення у відповідність до чинного законодавства та нормативної бази Угод про виконання моніторингових спостережень та Положення про обмін інформацією у Львівській області;

–  реалізації програми зменшення викидів у атмосферу Львівської області основними підприємствами-забруднювачами та зменшення викидів парникових газів;

–  виконання чинних програм поводження з усіма видами відходів;

–  затвердження і реалізації Програми будівництва і реконструкції очисних споруд;

–  реалізації Програми охорони навколишнього природного середовища у частині зменшення забруднення довкілля.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь