Заява Міністерства екології та природних ресурсів України щодо ініціювання Секретаріатом Енергетичного Співтовариства процедури врегулювання суперечностей з питання недотримання Україною вимог Директиви про оцінку впливу на довкілля

http://www.menr.gov.ua/press-center/news/123-news1/5264-zaiava-ministerstva-ekolohii-ta-pryrodnykh-resursiv-ukrainy-shchodo-initsiiuvannia-sekretariatom-enerhetychnoho-spivtovarystva-protsedury-vrehuliuvannia-superechnostei-z-pytannia-nedotrymannia-ukrainoiu-vymoh-dyrektyvy-pro-otsinku-vplyvu-na-dovkillia

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь