Звіт про результати проведення процедур відкритих торгів від 14.11.2013р.

ЗВІТ
про результати проведення процедур відкритих торгів
№ 3 від 14.11.2013 року

1. Замовник:

1.1. Найменування. Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 38739037
1.3. Місцезнаходження. Україна, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98
1.4. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail).
Башта Ганна Вікторівна –заступник директора Департаменту, голова Комітету з конкурсних торгів.
Лукава Ольга Миколаївна – начальник відділу економіки природокористування, секретар Комітету з конкурсних торгів.
адреса: Україна, 79026, м. Львів, вул. Стрийська, 98
телефон (032) 238 73 83
факс (032) 238 73 83, (032) 238 69 92.
E-mail: lukavaolga@ukr.net  
1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ).  Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації,Код за ЄДРПОУ 38739037 

2. Джерело фінансування закупівлі.Кошти обласного бюджету (обласного фонду охорони навколишнього природного середовища)

3. Предмет закупівлі:

3.1. Найменування.  02.40.1 Послуги, пов’язані з лісівництвом (заходи з захисту лісових насаджень від шкідників та хвороб (боротьба з омелою)
3.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг. Видалення 4 251 шт. пошкоджених дерев
3.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. Смуги відводу окремих основних автошляхів Львівської області
3.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг. до 31.12.2013 року

4. Процедура закупівлі. Відкриті торги

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщувалася інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua
5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалася інформація про закупівлю (у разі наявності). www.ecologіа.lviv.ua
5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 162873, ВДЗ 81 (824) / 14.10.2013
5.4. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом України “Про здійснення державних закупівель” (далі – Закон).
5.5. Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщеного на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.
5.6. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.  № 179619, ВДЗ 92 (835) / 21.11.2013
5.7. Дата і номер оголошення про результати проведення торгів, яке було (буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях (у випадках, передбачених Законом). – 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів.

6.1. Кількість учасників процедури закупівлі. 0
6.2. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові. –
6.3. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків. –
6.4. Місцезнаходження/місце проживання. – 

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата і час). до 13.11.2013 року, 10:00 год.
7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів (дата і час). 13.11.2013 року, 11:00 год.
7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів. 0
7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі (у разі застосування процедури двоступеневих торгів).
7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів. –
7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення.

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювалися:найнижча ціна пропозиції конкурсних торгів найвища ціна пропозиції конкурсних торгів номер 1 та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів (цифрами); (словами)
8.2. Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів. -. 

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/прізвище, ім’я, по батькові
9.2. Ідентифікаційний код/реєстраційний номер облікової картки платника податків.
9.3. Місцезнаходження (для юридичної особи) та місце проживання/реєстрації (для фізичної особи), телефон, телефакс. –

10. Дата укладення договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю .

10.1. Ціна за одиницю товару (у разі закупівлі товару). – 

11. Підстави прийняття рішення про неукладення договору про закупівлю (якщо таке мало місце).

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися: –

12.1. Дата прийняття рішення. 13.11.2013 року
12.2. Причини. Подано для участі у торгах менше двох пропозицій 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність встановленим законодавством вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік учасників, що подали всі документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають установленим законодавством вимогам. –
13.2. Перелік учасників, які не подали документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, або подані документи не відповідають установленим законодавством.
13.3. Перелік учасників, щодо яких не установлені обставини, визначені статтею 17 Закону. –
13.4. Перелік учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава (перелік підстав) для кожного такого учасника. – 

14. Інша інформація (в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури).

15. Склад комітету з конкурсних торгів 

В.о. головного бухгалтера                                                   Зінгель В.М.           __________________

В.о. завідувача сектором кадрового та юридичного забезпечення                                                          Байко А.Я.             __________________

Начальник відділу державної екологічної експертизи та атмосферного повітря                                     Кравець І.М.          __________________

Головний спеціаліст відділу економіки природокористування                                                                 Ташак Т.Ю.           __________________

Голова комітету з конкурсних торгів –  заступник директора Департаменту                                  Башта Г.В.             _________________

Секретар комітету з конкурсних торгів –начальник відділу економіки природокористування    Лукава О.М.           _________________

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь