Розподіл повноважень у сфері поводження з твердими побутовими відходами

Повноваження обласної та районних державних адміністрацій у сфері поводження з твердими побутовими відходами визначені статтею 20 Закону України «Про відходи»

 

До повноважень обласної та районних державних адміністрацій належить:

 • організація  збирання  і  видалення  побутових  та  інших відходів, у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення  роздільного збирання  корисних  компонентів  цих відходів;
 • організація розроблення та здійснення регіональних і місцевих  програм  поводження з твердими побутовими відходами,а також забезпечення реалізації загальнодержавних програм;
 • здійснення контролю за діяльністю  суб’єктів, що здійснюють експлуатацію сміттзвалищ, полігонів;
 • забезпечення ліквідації несанкціонованих і неконтрольованих звалищ  відходів  самостійно  або  за  рішенням уповноважених  на те органів;
 • розроблення схем санітарного очищення населених пунктів;
 • організація та сприяння створенню спеціалізованих підприємств усіх форм власності для збирання,  оброблення, утилізації та видалення  відходів, а також для  виготовлення, монтажу та сервісного обслуговування відповідного устаткування;
 • залучення та об'єднання на  договірних засадах коштів підприємств, установ, організацій та громадян, місцевого бюджету і позабюджетних фондів для   фінансування   будівництва   нових, розширення та реконструкції   діючих   об'єктів поводження  з відходами, а також для вивчення можливості утилізації відходів.

 

Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері поводження з твердими побутовими відходами визначені статтею 21 Закону України «Про відходи»

 

Органи місцевого самоврядування у сфері поводження  з твердими побутовими відходами забезпечують:

 • організацію збирання і  видалення  побутових  відходів,  у тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення,  а також організацію  роздільного  збирання  корисних компонентів цих відходів;
 • розроблення  та  затвердження  схем  санітарного  очищення населених пунктів;
 • затвердження місцевих і регіональних програм поводження  з відходами та контроль за їх виконанням;
 • ліквідацію  несанкціонованих  і  неконтрольованих   звалищ відходів;
 • надання  дозволу на відведення на території села, селища, міста місць чи об'єктів для зберігання  та  захоронення відходів, сфера  екологічного  впливу  функціонування  яких згідно з діючими нормативами   включає   відповідну   адміністративно-територіальну одиницю;
 • надання   дозволів   на  будівництво   або   реконструкцію об'єкта поводження з відходами на відповідній території селища або міста  у  порядку,  визначеному законом;
 • здійснення  контролю за діяльністю суб'єктів господарської діяльності у сфері поводження з відходами відповідно до закону.

 

Обов’язки власників сміттєзвалищ визначені статтею 17 Закону України «Про відходи»

 

Власники діючих сміттєзвалищ, полігонів ТПВ зобов'язані:

 • вести поточний облік кількості, типу і складу відходів,  що видаляються на сміттєзвалищі, полігоні ТПВ, і подавати щодо них статистичну звітність у встановленому порядку;
 • здійснювати  контроль  за   станом сміттєзвалищ, полігонів ТПВ;
 • своєчасно  в  установленому  порядку  вносити   плату   за розміщення відходів;
 • надавати місцевим  органам  виконавчої  влади  та  органам місцевого самоврядування,   спеціально   уповноваженим органам виконавчої влади у сфері поводження  з  відходами  інформацію  про відходи  та пов'язану з ними діяльність,  у тому числі про випадки несанкціонованого  попадання  відходів   у   навколишнє природне середовище та вжиті щодо цього заходи;
 • відшкодовувати шкоду, заподіяну навколишньому  природному середовищу, здоров'ю та майну громадян, підприємствам, установам та організаціям внаслідок порушення встановлених правил поводження з відходами, відповідно до законодавства України;
 • мати дозвіл, виданий територіальним органом Мінприроди України,  на розміщення відходів на сміттєзвалищі, полігоні.

 

Компетенція державної санітарно-епідеміологічної служби України у сфері поводження з твердими побутовими відходами визначена статтею 24 Закону України «Про відходи»

 

До компетенції державної санітарно-епідеміологічної  служби України у сфері поводження з відходами належить здійснення державного санітарно-епідеміологічного нагляду за дотриманням державних  санітарних  норм, правил, гігієнічних нормативів під час утворення, збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів, а також забезпечення у стандартах, нормах і правилах та інших нормативних документах щодо поводження з відходами вимог безпеки для здоров'я людини.

 

Компетенція Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

До компетенції Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області у сфері поводження з твердими побутовими відходами належить:

 • видача в  установленому  порядку  дозволів  на розміщення відходів на сміттєзвалищах, полігонах ТПВ;
 • подання на затвердження до обласної державної  адміністрації  проектів лімітів на  розміщення  відходів на сміттєзвалищах, полігонах ТПВ;
 • здійснення у межах своїх повноважень комплексного управління та  регулювання,  координації діяльності місцевих органів виконавчої влади,  територіальних органів міністерств  та  інших  центральних органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ і організацій у сфері охорони навколишнього природного  середовища,  раціонального використання,   відтворення   та   охорони природних   ресурсів, забезпечення екологічної та у межах своєї компетенції  радіаційної безпеки;
 • організація  та проведення державної екологічної експертизи у рамках комплексної  державної  експертизи  та  у відокремленому порядку відповідно до законодавства.;
 • організація регіонального моніторингу навколишнього природного середовища, забезпечення функціонування державної системи моніторингу довкілля на регіональному рівні.
 • участь у  розробці,  реалізації  та  контролі  за виконанням  державних  та  місцевих  програм охорони навколишнього природного середовища.

 

Компетенція Державної екологічної інспекції в Львівській області у сфері поводження з твердими побутовими відходами

 

До компетенції Державної екологічної інспекції в Львівській області у сфері поводження з твердими побутовими відходами належить:

 • здійснення державного контролю за додержанням  вимог законодавства у сфері  поводження  з  відходами місцевими органами  виконавчої  влади,  органами  місцевого самоврядування в частині здійснення делегованих їм повноважень органами виконавчої влади, суб'єктами господарювання, фізичними особами;
 • здійснення державного контролю за додержанням правил, нормативів, стандартів у сфері поводження  з  відходами; виконанням вимог висновків державної екологічної експертизи у сфері використання, відтворення та охорони природних ресурсів; додержанням умов виданих дозволів та , лімітів на утворення та розміщення відходів;
 • здійснення державного контролю за забрудненням навколишнього природного середовища внаслідок викидів  та скидів шляхом проведення інструментально-лабораторних вимірювань  показників  складу  та  властивостей,  у  тому   числі забруднюючих речовин,  у межах галузі атестації на право виконання цих вимірювань.
0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь