Регіональна програма розвитку заповідної справи у Львівській області на 2009-2020 рр.

Указом Президента України від 23.05.2005 р. № 838/2005 “Про заходи щодо дальшого розвитку заповідної справи в Україні”, розвиток заповідної справи визнано одним із найважливіших пріоритетів довгострокової державної політики.Львівщина не стоїть осторонь цього процесу. У результаті реалізації державної політики у галузі розвитку заповідної справи, площа природно-заповідного фонду Львівської області з 1994 року збільшилася у 2 рази. Природно-заповідний фонд області нараховує 325 об’єктів і займає площу 132,5 тис. га, або 6,1 % території області. Для забезпечення реалізації на обласному рівні єдиної державної політики у сфері розвитку заповідної справи з ініціативи держуправління групою науковців Львівщини розроблено Регіональну програму розвитку заповідної справи у Львівській області на період 2009-2020 років.

02.12.2008 року Львівською обласною радою затверджено Регіональну програму розвитку заповідної справи у Львівській області на період 2009-2020 років, яка визначає стратегію і завдання розвитку заповідної справи у Львівській області на найближчі 11 років.

 

Головними напрямами реалізації завдань Програми є:

 1. Створення і підтримання репрезентативної системи територій та об’єктів природно-заповідного фонду з урахуванням потреб перспективної розбудови регіональної екомережі як складової національної екомережі.
 2. Здійснення спеціальних природоохоронних заходів щодо збереження біорізноманіття.
 3. Екологічно збалансований розвиток територій та об’єктів природно-заповідного фонду.
 4. Наукове забезпечення розвитку заповідної справи в області.
 5. Підвищення фахового рівня, кадрове забезпечення та інформування громадськості у сфері заповідної справи.

 

Виконання Програми забезпечить:

 • збільшення площі природно-заповідного фонду області до 10 % від загальної площі території Львівської області;
 • розвиток установ природно-заповідного фонду;
 • збереження генофонду рослинного і тваринного світу;
 • проведення наукових досліджень у сфері заповідної справи;
 • стале природокористування в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду;
 • створення рекреаційної бази в установах природно-заповідного фонду, розвиток екотуризму з метою відпочинку та оздоровлення населення;
 • підвищення екологічної поінформованості населення;
 • виконання на обласному рівні міжнародних конвенцій та угод, активізацію участі Львівської області в міжнародному співробітництві з питань охорони навколишнього природного середовища.

 

Фінансування заходів, передбачених Програмою здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету, у тому числі обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, власних надходжень установ природно-заповідного фонду, коштів суб’єктів господарювання, інвестицій, грантів, спонсорської допомоги та інших джерел у відповідності до чинного законодавства. Фінансування установ природно-заповідного фонду загальнодержавного значення здійснюватиметься за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету, Державного фонду охорони навколишнього природного середовища, власних надходжень установ природно-заповідного фонду.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь