Колегія Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області “Про підсумки роботи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області за 9 місяців 2008р. та головні завдання на IV квартал 2008 року”

28 жовтня 2008 року відбулася Колегія Держуправління “Про підсумки роботи Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Львівській області за 9 місяців 2008р. та головні завдання на IV Участь у роботі Колегії взяли: начальник Держуправління ОНПС Б.Матолич, заступники начальника Держуправління, керівники структурних підрозділів і головні спеціалісти у районах. квартал 2008 року “.

 

Робота Держуправління протягом 9 місяців 2008 року проводилася у відповідності з Планом основної діяльності на 2008 рік, відпрацьованим відповідно до програми Уряду «Український прорив: для людей, а не політиків», виконання в межах повноважень рішення розширеного засідання колегії Мінприроди України від 24.04.08р. №3 «Про результати 100 днів роботи Мінприроди» та згідно з політичними пріоритетами, стратегічними напрямками і завданнями щодо реалізації в Львівській області державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки.

 

Завдяки фінансуванню з обласного фонду ОНПС частково реалізовані намічені пріоритетні завдання. Кошти з Державного природоохоронного фонду за 9 місяців 2008 року не поступали.

 

За кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища завершується розробка обласної програми охорони навколишнього природного середовища та обласної програми поводження з токсичними відходами.

 

Видано 381 дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря і 247 дозволів на спецводокористування, що відповідає показникам  звітного періоду 2007 р.

 

У галузі регуляторної політики в землекористуванні і експлуатації надр за 9 місяців 2008р. видано 1601 висновок щодо погодження місць розташування земельних ділянок та погоджено 2123 проекти відведення  земельних ділянок для розміщення  об'єктів  підприємницької діяльності.

 

Покращено надання інформації до аналітичних довідок по районах, надрокористуванні та своєчасне надання інформації за окремими дорученнями керівництва держуправління.

 

За кошти обласного фонду ОНПС в розмірі 500,0 тис. грн. в ІІІ кварталі 2008 р. знешкоджено 32,93 т непридатних пестицидів, що знаходились в Турківському, Городоцькому та Жовківському районах, за кошти Львівської міської ради було знешкоджено 1,75 тонн на території ВАТ «Квіти Львова».

 

Продовжується реалізація проекту «Утилізація токсичних пестицидів на території Львівської області в басейнах транскордонних рік Сян та Західний Буг» Програми Добросусідства Польща-Білорусь-Україна Інтеррег ІІІ А/Тасіс ПКС. В рамках проекту за кошти Євросоюзу в ІІІ кварталі 2008р. проведено перезатарення 100,0 тонн непридатних пестицидів. У ІV кварталі 2008 року заплановано знешкодити за кошти Євросоюзу 66,0 тонн непридатних пестицидів. Держуправлінням організовано проведення навчально-просвітницької роботи з питань поводження із забороненими до використання пестицидами для представників органів місцевого самоврядування.

 

Залишається невирішеним питання екологічно безпечної утилізації та зберігання імпортованих ДП «Спецсервіс», ТзОВ «ОСМА-Ойл» з Угорщини відходів та виготовлених з них модифікаторів. Всього на території області зберігається 18,928 тис. тонн модифікатора та 1174 тонн нейтралізованих гудронних залишків.

 

Вирішено питання створення і фінансування спеціальних адміністрацій трьох регіональних ландшафтних парків («Надсянський», «Верхньо-Дністровські Бескиди», «Равське Розточчя»). Для здійснення заходів з розвитку природно-заповідного фонду з обласного фонду ОНПС в 2008 році передбачено кошти в сумі 1 159,0 тис.грн., з яких за звітний період виділено 509,0 тис.грн.

 

Забезпечено проведення системного та кризового моніторингу природного довкілля. Відбулася презентація бази даних моніторингової інформації в Інтернеті. За результатами ліквідації наслідків кризового моніторингу довкілля у районах, що зазнали впливу паводку 23-27 липня 2008 р., щоденно та щотижнево надавалася інформація Мінприроди, Прокуратурі Львівської області та іншим зацікавленим організаціям.

 

Протягом ІІІ кварталу профінансовано з коштів ОФ ОНПС 100% робіт з розробки регіональних програм охорони довкілля, поводження з токсичними відходами і заходи зі стабілізації екологічної рівноваги в гірничо-хімічних та гірничо-видобувних регіонах. На 90% виконано заходи з організації моніторингу навколишнього природного середовища, створення системи та банку екологічної інформації. Фінансування інших пріоритетних заходів з коштів ОФ ОНПС залишається на рівні 45-70% від передбаченого.

 

Невирішеними залишаються організаційні питання зі створення повноцінного Орхуського центру та Регіонального центру моніторингу довкілля (відсутнє юридичне обґрунтування їх функціонування). 

 

Поліпшено міжнародну природоохоронну діяльність, взаємодію та співпрацю з громадськістю та ЗМІ. Підготовлено звітні та програмні матеріали про роботу Робочої групи з питань охорони прикордонних вод від забруднення на ІХ засідання українсько-польської міжурядової Комісії з питань прикордонних вод. Підготовлено матеріали та забезпечено двостороннє підписання Угоди про співпрацю між Держуправлінням ОНПС та Підкарпатським воєводським інспекторатом охорони довкілля в Жешові.

 

Своєчасно виконувались окремі завдання і доручення Мінприроди, Львівської облдержадміністрації та обласної ради. Забезпечено координацію природоохоронної роботи територіальних органів, центральних органів виконавчої влади, координація яких здійснюється Мінприроди.

 

Заслухавши та обговоривши виступи та доповіді начальника та заступників начальника держуправління, керівників структурних підрозділів і головних спеціалістів у районах, членів Колегії, Колегія держуправління

 

постановила:

 

Роботу Держуправління охорони навколишнього природного середовища у Львівській області за 9 місяців 2008 року, яка виконувалася згідно з політичними пріоритетами, стратегічними завданнями і напрямами щодо реалізації в області державної політики у сфері охорони та раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки визнати задовільною.

0 відгуків

Залишити відгук

Хочете приєднатися до обговорення?
Не соромтеся!

Залишити відповідь