Екологічна інформація за IІІ кв. 2017 р. про підприємства, які є основними забруднювачами довкілля Львівщини

Департамент екології та природних ресурсів продовжує інформувати громадськість про вплив на довкілля підприємств, які є найбільшими забруднювачами навколишнього природного середовища у Львівській області.

До суб’єктів господарювання, що входять до  «Переліку 100 об'єктів, які є найбільшими забруднювачами довкілля в Україні» у Львівській  області належать: Добротвірська ТЕС, державне підприємство «Львіввугілля»,  Львівське міське комунальне підприємство «Львівводоканал», ПАТ «Львівська вугільна компанія».

Згідно з отриманою за результатами діяльності у IІІ кварталі 2017 року інформацією від підприємств - забруднювачів загалом констатуємо збільшення екологічного тиску на довкілля (порівняно з відповідним періодом 2016 р.) підприємствами ДП «Львіввугілля» та Добротвірською ТЕС,   зменшення негативного впливу спостерігаємо на ПАТ «Львівська вугільна компанія» та ЛМКП «Львівводоканал».

Впливи підприємств на довкілля у IІІ кварталі 2017 року:

  • ДП «Львіввугілля»: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин протягом ІІIкв. 2017 р. збільшилися на 544,34 тонн (6,7%) у порівнянні з відповідним періодом у 2016р.  
  • Добротвірська ТЕС: обсяги викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин у ІIІ кв. 2017 р. збільшилися на  2,518 тис. тонн у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Викиди діоксиду вуглецю також збільшилися на 117 тис тонн. Збільшення валових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря у ІІІ кварталі 2017 року зумовлене збільшенням відпуску електроенергії на 22,2 % і відповідно збільшенням спалювання вугілля на 20,8%.
    • ПАТ «Львівська вугільна компанія»: протягом IІІ кв. 2017 р. обсяги накопичення відходів  зменшилися на 39 % (на 81 тис. тонн) у порівнянні з IІІ кв. 2016 р.
    • ЛМКП «Львівводоканал»: у IІІ кв. 2017 р. обсяги скидів у р. Полтва зворотних вод після каналізаційно–очисних споруд  м. Львова по І-ій та ІІ-ій технологічних лініях зменшилися відповідно на 22% (на 2 млн.м3) та 32% (на 10 млн.м3) у порівнянні з відповідним періодом 2016 р.

    Обсяги скидів у р. Полтва забруднюючих речовин після КОС м. Львова у IІІ кв. 2017 р. по І-ій технологічній лінії зменшилися на 23% (на 1,6 тис. тонн), а по ІІ-ій – зменшилися на 32% (на  6,46 тис. тонн) у порівнянні з ІIІ кв. 2016 р.